Home>Nyhet>Oppgradering av vei og bru
Macintosh HD:Users:Lsir:Leif Sirevåg Dropbox:Leif Sirevåg:Bilder 2020:2020-09-28 12.24.48.jpg
Nyhet Samferdsel

Oppgradering av vei og bru

Fra kaien i Lysebotn og 200 meter ovenfor brua som går over Stølsåna, er det opparbeidet ny vei med to kjørebaner og fortau. Den gamle brua er revet og ny bru er under arbeid.

Åsbjørn Søyland, prosjektleder i Rogaland Fylkeskommune, forteller at ny bru er under montering. Først skal fundamentene støpes, så kommer det dragere over elva som skal binde sammen ny bru med prefabrikerte plater som skal monteres på toppen, før asfalt legges.

Nå er det montert en provisorisk bru som er kjørbar i en kjørebane. Arbeidet med ny bru vil holde på fram til desember, da er det restriksjoner siden dette er en lakseelv.

Risa har totalentreprise på dette prosjektet som beløper seg til 19 millioner kroner. Odd Magne Haugland hos Risa, håper å komme lengst mulig med arbeidene denne høsten. Hvis det gjenstår noe i desember, blir det utført på vårparten.

Foto: Ny bru er under arbeid i Lysebotn. Til venstre ser vi den provisoriske brua.