Home>Front>Politikerne må ikke kreve for mye
Macintosh HD:Users:Lsir:Leif Sirevåg Dropbox:Leif Sirevåg:Bilder 2020:2020-10-01 13.32.31-2.jpg
Front Hytter Nyhet

Politikerne må ikke kreve for mye

Det registreres at politikerne stadig krever at vi utbyggere skal sponse og betale både det ene og det andre, sier Tor Sigve Vik, eier av Sinneshyttå, til Sirdalmedia.

I sist formannskapsmøte (24. september) i Sirdal kommune var det flere saker hvor politikerne rettet blikket mot utbyggerne og etterlyste støtte. Det kom på bordet at næringslivet burde sponse isolering av Øvre Sirdals Leitegruppes nye lokaler ved brannstasjonen.

Den andre saken som ble drøftet var gang- og sykkelvei til Tjørhomfjellet fra GP-krysset langs fylkesvei 45, der kommunen går inn med 4 millioner kroner. Her burde utbyggerne betalt mer i dette prosjektet, ifølge politikerne. Det ble diskutert en pris på 20 000 kroner pr hytte i området dette gjelder, prosjektet ved GP-krysset

  • Jeg er enig i at vi skal sponse og delta aktivt i samfunnsutviklingen, og en kan sikkert bli bedre noen og enhver, men det er grenser for hvor mye vi skal betale, mener Vik. Det er jo også slik at slike krav/utbyggingsavtaler må være like for utbyggerne.

Utbyggingsavtaler er lovregulert og skal stå i forhold til den enkeltes bruk osv. En legger jo merke til at det også er store forskjeller i utbyggingsavtaler/rekkefølgekrav. Der sitter kommunen på løsningen selv.

Sinneshyttå deltar aktivt med årlig sponsing og har gjort det over mange år med opptil 500.000 kroner. Det gjelder Sirdal videregående langrenn og skiskyting gruppene, Sesilåmi, Sirdal Maraton, enkeltløpere, Sirdal skistadion, Sirdalsløyper og Sirdalsdager, for å nevne noe.

I tillegg bygger vi en del ski- og sykkelløyper, som er bundet opp i utbyggingsavtaler. Både Sinneshyttå og Solhytten, som samarbeider med Sinneshyttå flere steder, gjør mer enn det som er forpliktet.

Annonse

  • Det er alltid en balanse på hva vi kan makte og hva vi kan være med på. Vi må ikke gå så langt at det går ut over selskapenes økonomi og evne til å investere i infrastruktur og slik bedre grunnlaget for drift, sier Vik. Aktiviteten vi skaper gir ca 30 – 35 arbeidsplasser i året, veldig mange av de er lokale. Det betyr skatteinntekter i kommunekassen, og bosetting.

Foto: Turveien langs Sinnesvatnet har gitt Tor Sigve Vik mange positive tilbakemeldinger.

Macintosh HD:Users:Lsir:Leif Sirevåg Dropbox:Leif Sirevåg:Bilder 2020:2020-10-01 13.35.34.jpg

Brua mellom Sinnesvatnet og elva Sira er hevet slik at du kan padle under.

Sinneshyttå og Solhytten har denne sommersesongen opparbeidet ny løype langs Sinnesvatnet. I tillegg er brua hevet slik at det går an å padle under.

Sinneshyttå har laget en vanvittig, ny løype opp Steinesbakken. Kostnaden er 0,5 millioner kroner. Der har det vært problemer for tråkkemaskinen med dårlige og svært ujevne grunnforhold tidligere. Videre er det brukt noen hundre tusen kroner på ny løype over Rubetødnane.

Macintosh HD:Users:Lsir:Leif Sirevåg Dropbox:Leif Sirevåg:Bilder 2020:2020-10-01 13.43.42.jpg

Steinesbakken er bratt og kostbar å opparbeide.

I Hønedalen, Haugefjedl og Sinneslia er det brukt flere millioner kroner på turløyper og skibroer.

Det investeres nå også 20 millioner kroner i et samarbeid mellom Sinneshyttå, Solhytten og Torfinn Nesset, i varmestue/kafe oppe på Slottet i Hønedalen. Dette vil skape aktivitet og arbeidsplasser.

  • Vi er lojale til å bruke penger til utbyggingsoppgaver, men politikerne må ikke bli for griske og overføre alle ekstra kostnader til utbyggerne. Da kan det bli et blylodd som legger en demper på aktivitet og videreutvikling, sier Tor Sigve Vik, som gjerne vil ha dialog med politikerne for å finne den rette balansen. Avtaler av denne sorten er langt på vei frivillighet og ikke noen tvang. Med unntak av rekkefølgekrav. Dalen er heller ikke større enn at alle ser hva som foregår, og der har kommunen en oppgave i å påse at alle er med og at det er rettferdig fordelt.

Macintosh HD:Users:Lsir:Leif Sirevåg Dropbox:Leif Sirevåg:Bilder 2020:2020-10-01 14.00.00.jpg

Skibroer kreves opparbeidet som denne i Sinneslia.