Home>Energi>River master og kraftledninger
Et bilde som inneholder gress, utendørs, fjell, felt Automatisk generert beskrivelse
Energi Front Nyhet

River master og kraftledninger

Totalt 209 master skal rives mellom Lysebotn og Tonstad. Eller 72 kilometer kraftledning. AF Decom er tildelt kontrakten på rivejobben.  Kontrakten har en verdi på rundt 80 millioner kroner, og rivearbeidene starter opp i november.

To ledningsstrekk som ble bygget i 1968 skal rives. Det gjelder sentralnettsledningene mellom Lysebotn og Tonstad og mellom Tonstad og Solhom. Ny sentralnettsledning med høyere kapasitet ble ferdigbygd i 2019 og erstatter nå de eldre ledningene.

Når Statnett bygger nye ledninger bygges de ofte parallelt til eksisterende ledningstraséer. Der det er hensiktsmessig blir eldre ledninger revet i etterkant. Det bidrar til å redusere Statnetts fotavtrykk i byggeprosjektet.

  • I Statnett er vi opptatt av fotavtrykket vi etterlater oss, og vårt mål er at det ikke blir større enn nødvendig. Nå skal vi rive en eldre ledning som vi ikke har bruk for lenger, og AF Decom skal gjøre rivejobben for oss. Vi synes det er ekstra hyggelig når norske selskap vinner fram i konkurransen, og vi ser fram til samarbeidet, sier Elisabeth Vike Vardheim, konserndirektør for bygg og anlegg i Statnett.

Rivearbeidene som er planlagt å starte i november 2020 vil pågå omtrent ett års tid. Totalt skal opp imot 1880 tonn stålmaster, 835 tonn betongfundamenter og 770 tonn ledning fjernes, resirkuleres og lagres i depot.

    • AF er takknemlige for tilliten vi er blitt vist i et spennende prosjekt for Statnett. Dette er et komplisert oppdrag der vi må inn med mye spesialkompetanse og spesielt utstyrAF Decom er godt rigget for denne typen oppdrag som innebærer både riving og gjenvinning, og ser frem til et godt samarbeid med Statnett, sier Amund Lien, direktør i AF Decom.

Den eldre kraftledningen som skal rives er en 300 kV-ledning, som er erstattet med en ny 420 kV-ledning i utbyggingsprosjektet Vestre korridor. Å rive 300 kV-ledningen er i henhold til anleggskonsesjon gitt av NVE i 2014. Vestre korridor er et omfattende oppgraderingsprosjekt som strekker seg mellom Kristiansand og Sauda. Hele Vestre korridor er planlagt ferdig bygget i 2021.

Vestre korridor:

Annonse

  • Fellesbetegnelse på sentralnettet mellom Sauda og Kristiansand
  • Oppgraderes fra 300 kV til 420 kV
  • Legger til rette for full utnyttelse av mellomlandsforbindelser
  • Legger til rette for å knytte fornybar kraft til nettet
  • Styrker forsyningssikkerheten
  • Kostnadsramme: 6,4 – 6,6 milliarder kroner
  • Forventet ferdig: høst 2021

Foto: Statnett skal blant annet rive den eldre ledningen, som går over hårnålssvingene fra Lysebotn, ved siden av designmasten ved Øygardstøl og til Tonstad. Foto: Statnett/Woldcam