Home>Friluft>Sliter med løypebidrag
Et bilde som inneholder person, innendørs, bord, mann Automatisk generert beskrivelse
Friluft Nyhet Turløyper

Sliter med løypebidrag

Sirdalsløyper SA sliter med å få alle hytteeiere til å betale løypebidrag. Inntektsgrunnlaget sviktet i fjor. Av 3.500 fritidsboligenheter kom det inn 1.166.575 kroner mot budsjettert 1,4 millioner kroner.

Julie Olsen, daglig leder og Stine Haugland, ny styreleder, opplyste dette onsdag under et møte med velforeningene mellom Fidjeland og Ousdal. Totalt er det 50 foreninger, men bare ti var til stede på møtet og orienteringene.

Møtet dreide seg mye om økonomi og løypenettet. Flere ønsket utvidet løypenett, men først må driftsinntektene dekke drift og vedlikehold av dagens løypenett på 120 kilometer.

Først må alle gratispassasjerer betale sitt bidrag med 650 kroner pr hytte. Hvis ikke betalingsviljen blir bedre, så går det ut over tjenesten. Da må en heller kutte i løypekjøring enn å utvide.

  • Et godt løypenett er utvilsomt viktig. Både for kommunen, innbyggere, hytteeiere og næringslivet med reiselivet i spissen. Takk til alle dere som bidrar økonomisk slik at vi kan gjøre den jobben vi gjør, skriver Gunnar Eiterjord, avtroppende styreleder i årsmeldingen. Han fortsetter;
  • Men det er fremdeles en utfordring å få flere til å bidra. Det er fremdeles for mange som bruker løypenettet, men som ikke betaler den forholdsvis beskjedne årlige løypeavgiften. Så oppfordringen er herved gitt. Bli med på dugnaden dere og. Da får vi mye mer til.

Det preparerte løypenettet kan nå brukes hele året. I sommer har det vært økt bruk av løypene til sykling og gåing. I budsjettet for kommende vintersesong bidrar Sirdal kommune med 755.000 kroner, mens det er budsjettert med 1.450.000 kroner i frivillig løypebidrag. Høye tall, men skal tjenesten opprettholdes, må hytteeierne vise interesse og betale.

Det ble oppfordret til at velforeningene er mer aktive for å påskynde betaling av løypebidraget. Enten velforeningen betaler kollektivt for alle, eller at de purrer på medlemmene om betaling.

Annonse

  • Vi er avhengig av frivillighet. De nye hyttene er nå pålagt å betale løypebidraget, opplyste Julie Olsen.

Foto. Julie Olsen (til venstre) og Stine Haugland fotografert under orienteringen onsdag.