Home>Nyhet>Suleskardveien stenges søndag
Macintosh HD:Users:Lsir:Leif Sirevåg Dropbox:Leif Sirevåg:/Users/Lsir/Leif Sirevåg Dropbox/Leif Sirevåg/BSM 2019/2019-08-01 12.00.26.jpgBSM 2019:2019-04-20 13.34.11.jpg
Nyhet

Suleskardveien stenges søndag

Fylkesveien Suleskard – Brokke stenges førstkommende søndag, 1. november, klokka 1200, opplyser Fred Jonny Wikøren, byggeleder i Agder Fylkeskommune.

De siste årene har det vært tradisjon med stenging av veien på denne dato uansett vær, og åpning etter 20. mai på våren.

Lyseveien er mer fleksibel. Den holder de åpen så lenge det er forsvarlig med brøyting etter litt snøfall. Vikøren sier at det ikke kommer på tale å bruke snøfreser, da stenges veien fort.