Home>Kultur>Ung kunst på Tonstad
Et bilde som inneholder person, innendørs, tak, mann Automatisk generert beskrivelse
Kultur Nyhet

Ung kunst på Tonstad

Fredag var det åpning av kunstutstillingen «Ung kunst *Sirdal» på Galleri Subjen på Tonstad. Kunstnerne sammen med familie var invitert.

24 kunstverk er stilt ut og laget av unge kunstnere i Sirdal. Utstillerne er Karen Haughom, Vanessa Heggdal og Ingeborg Nord-Varhaug. I tillegg er kunst og bildegruppen ved SMOK deltakere.

Utstillingen er åpen i dag klokka 1600 – 1800 og de påfølgende onsdager, 28. oktober og 4.november.

Foto: Peder Tonstad ( SMOK-deltaker) sammen med mormor Borghild Tonstad.