Home>Front>VA-anlegg til Donsen stoppet opp
Macintosh HD:Users:Lsir:Leif Sirevåg Dropbox:Leif Sirevåg:Bilder 2020:2020-09-11 10.24.47.jpg
Front Hytter

VA-anlegg til Donsen stoppet opp

Prosessen med å få realisert VA-anlegg fra Flesebekk til Donsen er nå stoppet opp. Saken er sendt tilbake til Sirdal kommune, sier Alf Sevild leder for Solheimdalens Velforening, til Sirdalmedia.

Planen var at Solheimsdalen Veilag skulle betale eller låne penger til prosjektering. Det var snakk om 300.000 kroner. Veilaget har 282 medlemmer (hytter) med til sammen 974 andeler. De som bor nederst i dalen har en andel, mens de som bor øverst har fire andeler.

  • Da saken ble sendt ut til veilagets medlemmer, kom det sterke protester og underskrifter fra 76 andeler, sier Sevild. Med så sterk motstand valgte styret i velforeningen å avslutte saken. Det er ikke ønskelig med «krig» og steile parter i dalen.

Sevild hadde ønsket VA-anlegg til egen hytte, og for miljøets del i området. Han håper kommunen vil komme tilbake og ta et initiativ i denne saken.

Det lokale rørleggerfirmaet Modalsli, sammen med Sør Norsk Vann og Avløp, så på mulighetene for å prosjektere anlegget på denne strekningen. De hadde kommet med en pris på 300.000 kroner for prosjektering. 130 medlemmer av Velforeningen er berørt av dette prosjektet.

Kommunestyret har gitt Solheimdalens Velforening lovnad om delfinansiering med 50 prosent under følgende frister:

  1. Vann og avløp på strekningen Flesebekk – Donsen må være ferdig prosjektert og innsendt til Sirdal kommune for godkjenning innen 01.01.2021. Planen må også inneholde kostnadskalkyle. 
  2. Prosjektet må være ferdigstilt innen 01.11.2022. Med dette menes hovedledninger for vann og avløp med alle tekniske installasjoner på strekningen. 

3.Delfinansiering bortfaller dersom ikke fristene i pkt 1 eller pkt 2 overholdes. 

Annonse

Rådmann Inge H. Stangeland har tidligere uttalt at det er fordelaktig å få etablert en felles vann- og avløpsledning i området. På denne måten kan en sikre god vannforsyning og håndtering av avløpsvannet for fremtiden.

Vannprøver viser økende forurensning i området. Miljømessig er det ingen hyggelig utvikling. Alle medlemmer er positive til å få kommunalt vann og kloakk lagt inn i hyttene. Dette viser en spørreundersøkelse som er gjennomført tidligere.

Spørsmålet mange stiller seg nå, er om kommunen vil ta et initiativ for å gjennomføre prosjektet, eller om det blir skrinlagt. Vil det i tilfelle bli tvang at alle skal delta, eller legges det opp til frivillighet ? Kostbart er det uansett å legge vann og avløp fra Flesebekk til Donsen. Saken må nok behandles politisk for en eventuell videre behandling av saken.

Foto: Trasevalg blir sannsynligvis på utsiden av veien oppover til Donsen.

Macintosh HD:Users:Lsir:Leif Sirevåg Dropbox:Leif Sirevåg:Skjermbilder:Skjermbilde 2020-09-11 kl. 16.29.08.png

VA-anlegg for de 130 medlemmene er velkommen.