Home>Kommunen>Vil ha belyst utbyggingsavtaler
Et bilde som inneholder innendørs, person, bord, bærbar PC Automatisk generert beskrivelse
Kommunen Nyhet

Vil ha belyst utbyggingsavtaler

Under formannskapsmøtet i Sirdal sist torsdag ville Rolv Guddal (ap) ha belyst, i et notat til neste møte, historikk om utbyggingsavtaler. Videre hva andre kommuners behandling er av lignende saker, samt handlingsrom med muligheter og begrensninger.

Guddal fikk støtte av både Thor Jørgen Tjørhom (sp) og Rolf Hompland (krf) om at det er fornuftig å se på denne saken. Hytteområder bør ses i en større sammenheng, slik at det ikke blir for mange akebakker og lekeplasser for tett på hverandre. Utbyggingsavtaler er i dag frivillige etter lovens bestemmelser.

Isak Liland (h) syntes også dette var en grei bestilling til administrasjonen.

Foto: Rolv Guddal (ap).