Home>Front>Åpner sportsbutikk 4.desember
Macintosh HD:Users:Lsir:Leif Sirevåg Dropbox:Leif Sirevåg:/Users/Lsir/Leif Sirevåg Dropbox/Leif Sirevåg/BSM 2019/2019-08-01 12.00.26.jpgBSM 2019:2019-08-07 13.39.45.jpg
Front Nyhet Sport

Åpner sportsbutikk 4.desember

Borghild Kvæven ,som er journaliststudent ved OsloMet, har laget en videosak med Julie Olsen som åpner ny sportsbutikk på Fjellstuå på Sinnes. Det arbeides nå med innredning for åpning 4.desember.