Home>Kommunen>Bedre utdanningsstipend
Et bilde som inneholder bygning, utendørs, foran, skilt Automatisk generert beskrivelse
Kommunen Nyhet

Bedre utdanningsstipend

Sirdal kommunestyre vedtok torsdag en bedre ordning for utdanningsstipend. Hensikten er å stimulere lokale ungdommer til å ta utdannelse. Det betyr at lokale ungdommer og de som kommer utenfra kommunen da vil få høyere stipend.

Fra neste skoleår vil elever som går på Sirdal videregående skole få følgende stipend:

Elever folkeregistrert i Sirdal som velger Sirdal vgs, får 7.000 kroner ekstra i kommunalt stipend første skoleåret.

Elever folkeregistrert i Sirdal som går på Sirdal vgs. og ikke mottar borteboerstipend, får tilbud om å bo gratis på elevheimen (husleie og kost dekkes).

Elever som går på Sirdal vgs. og ikke er folkeregistrert i Sirdal, får et stipend på 7.000

kroner første skoleåret.

Annonse

Kommunen har hatt møte med Sirdal videregående skole og der fremhever skolen følgende:

I dag dekker borteboerstipendet fra lånekassen husleie på elevheimen, men ikke kost.

Differansen mellom borteboerstipend og husleie inklusive kost er på 700 kroner pr. måned. Skolen ønsker at kommunalt stipend gis også til elever utenfra Sirdal som velger å gå på Sirdal vgs, og at dette stipendet dekker ovennevnte differanse. Skolen vil dermed kunne reklamere med at borteboerstipend og stipend fra Sirdal kommune dekker husleie og kost ved elevheimen. Skolen ønsker at slik stipendordning gjelder for alle 3 årene.

Det er for inneværende skoleår gitt aksept for at elever fra Sirdal (gjelder et par stk.) som går på Sirdal vgs. og ikke mottar borteboerstipend, kan bo på elevheimen uten å betale husleie. De betaler kun for kost. Skolen ønsker at elever fra Sirdal som går på Sirdal vgs. skal kunne bo gratis på elevheimen, dvs. verken betale husleie eller for kost. Skolen argumenterer med at dette har stor betydning for elevmiljøet, og virker samlende på ungdommene.

Øvrige retningslinjer for kommunalt stipend er:

1. Elever/studenter folkeregistrert i Sirdal som tar videreutdannelse på heltid, kan tildeles

utdanningsstipend etter søknad. Elever/studenter fra Sirdal som studerer i utlandet kan

også søke og tildeles stipend, nødvendig dokumentasjon må vedlegges søknaden.

2. Søknaden må være attestert av skolen eleven/studenten går på, og må være kommunen i

hende innen 15. oktober for høstsemesteret og 15. februar for vårsemesteret.

3. Utdanningsstipendet kan tildeles etter søknad 16 ganger. Kommunalt stipend reguleres

årlig tilsvarende generell avgiftsøkning for kommunale tjenester, jf økonomiplanen.

4. Stipendet kan tildeles søkere til utgangen av det året søkeren fyller 27 år. Det gis mulighet

til å søke utover 27 år dersom vedkommende kan dokumentere forsinket skolegang.

Ordningen med utdanningsstipend har eksistert lokalt i mange år, og er et viktigt og positivt tiltak overfor lokalungdommen. Ordningen favner bredt, og hensikten er bl.a. å stimulere lokale ungdommer til å ta utdannelse. Ordningen er også med på å profilere Sirdal kommune overfor lokale ungdommer.