Home>Kommunen>Brannsjef i 50 prosent stilling
Et bilde som inneholder lastebil, bilvei, utendørs, bil Automatisk generert beskrivelse
Kommunen Nyhet

Brannsjef i 50 prosent stilling

Sirdal kommunestyre vedtok torsdag å ansette brannsjef i 50 prosent stilling, pluss et 2-årig engasjement i 50 prosent stilling innen forebyggende brannvern. Dette engasjementet dekkes via feiegebyrene.

Et tilleggsforslag fra Siri Ovedal (ap) ble også vedtatt: Det er en forutsetning at søker på ansettelsestidspunktet oppfyller nødvendige kvalifikasjonskrav. Administrasjonsutvalget kan godkjenne en ansettelse som innebærer opplæring/ekstrautdanning.

Flertallet gikk for denne tilrådingen som fikk 13 stemmer. Mindretallet på seks (4 sp og 2 krf) ville lyse ut en 100 prosent stilling som brannsjef i Sirdal brann- og redningsvesen. Arbeidsmiljøutvalget har støttet mindretallets forslag, sammen med to representanter fra fagforeningene.

Thor Jørgen Tjørhom (sp) ville ha 100 prosent stilling og ønsket en slik ressurs og kompetanse i kommunen. Dette vil gi en god trygghet for det frivillige mannskapet. Samtidig er det god trygghet ved det forebyggende arbeidet, brannobjekter og branninspeksjoner.

Rolf M. Hompland (krf) hadde dårlig erfaring med engasjementstillinger. Derfor gikk han for en 100 prosent stilling. Samtidig må brannsjefen ha oppmøteplikt og være en god ressurs under utrykninger.

Isak Liland (h) gikk for flertallet. Han ville ikke binde stillingen nå til 100 prosent. Det er mye å ta igjen ved forebygging. Kommunen kan heller ikke dimensjonere for toppene, når omkring 25.000 hytteeiere besøker kommunen i helger og ferier. I tillegg må det være bokrav i kommunen for brannsjefen.

Annonse

Siri Fidjeland (sp) kunne ikke forstå begrunnelsen for 50 prosent stilling. Hun hevdet at det er viktigere å søke etter kompetente folk i 100 prosent stilling enn 50 prosent. Hun var redd for å miste hele brannkorpset ut av Sirdal. Ved de fleste utrykninger er brannvesenet (i alle fall i øvre dalen) før ambulansen.

Jonny Liland (ap) støttet flertallet og mente de tok ansvar. Han var glad for å legge forholdene til rette med bygg og utstyr til mannskapet. Ifølge reglene er det etter dimensjoneringsreglene nok med en 50 prosent stilling. En betydelig forbedring og ryddigere organisasjonsmessig.