Home>Energi>Fire selskaper gikk konkurs
Et bilde som inneholder gress, utendørs, tog, spor Automatisk generert beskrivelse
Energi Nyhet

Fire selskaper gikk konkurs

Da Tonstad-selskapet Norhard AS begjærte seg konkurs mandag, gikk det også med tre andre selskaper i samme dragsuget. Selskapene som nå er under konkursbehandling er følgende (inklusiv organisasjonsnummer):
  • Norhard AS, orgnr 925 889 687
  • Norhard Asset AS, orgnr 925 889 571
  • Tonstad Holding AS, orgnr 925 889 105
  • Tonstad Eiendom AS, orgnr 925 889 652

Norhard AS hadde en samlet gjeld på 127,8 millioner kroner, det gjaldt for alle fire selskaper. Det som er sikkert er at selskapet hadde lån i det kommunale næringsselskapet Sirdalsvekst, med 19 millioner kroner. I tillegg får vi opplyst fra Innovasjon Norge at selskapet skylder 9,7 millioner kroner der.

Eierne, som er samlet i selskapet Tonstad Holding, oppgir at den samlede gjelden på 43,2 millioner kroner er gått tapt. Det er sannsynlig lån til Norhard.

Ifølge Sirdalmedias kilder, er det eierne som har tapt mest på denne konkursen. Det skal være minimalt med lån i banker. De har i alle fall sikret seg med pant. Ellers er det kundefordringer og leasingkontrakter.

Norhard hadde 55 medarbeidere på lønningslisten. De er nå uten arbeid, de fleste er hjemmehørende i Sirdal og nabokommunene.

Eierne i Tonstad Holding var:

Annonse

Et bilde som inneholder bord

Automatisk generert beskrivelse

Tonstad Holding AS har begjært sitt bo tatt under rettens behandling som konkursbo. Det framgår at oppbudet er besluttet av styret. Begjæringen oppfyller de formelle kravene i konkursloven.

Skyldneren har opplyst at den samlede gjelden er på kr 43,2 millioner kroner og at selskapets aktiva vesentlig består av aksjer i datterselskapene, med en samlet anslått verdi på ca. kr 0,00.

Retten legger skyldnerens opplysninger til grunn. Selskapet antas derfor å være ute av stand til å dekke sine forpliktelser etter hvert som de forfaller.

Tonstad Holding eide følgende selskaper:

Et bilde som inneholder bord

Automatisk generert beskrivelse

Også Tonstad Eiendom AS har begjært sitt bo tatt under rettens behandling som konkursbo. Det framgår at oppbudet er besluttet av styret. Begjæringen oppfyller de formelle kravene i konkursloven.

Skyldneren har opplyst at den samlede gjelden er på kr 2,3 millioner kroner og at selskapets aktiva vesentlig består i fast eiendom og anleggsmaskiner med en samlet anslått verdi på ca. 1,7 millioner kroner. Selskapet har ingen ansatte.

I tillegg har Norhard Asset AS gått konkurs.

Når du leser regnskapstallene for Norhard de siste årene, så har det vært minus i regnskapet i tre år nå. Fjoråret kom ut med et resultat på minus 58.308 millioner kroner, med bare 34.744 millioner kroner i driftsinntekter

Et bilde som inneholder bord

Automatisk generert beskrivelse