Home>Front>Fjellmasser på plass i Svartevatnet
Et bilde som inneholder utendørs, sykkel, mann, ridning Automatisk generert beskrivelse
Front Nyhet Samferdsel

Fjellmasser på plass i Svartevatnet

Måle- og høydepunktet, som sjekker stabiliteten av fjellmassene ved utfyllingen i Svartevatnet, holder seg svært stabile, sier byggeleder Magne Tveiten i Agder fylkeskommune. Han sjekker punktet sammen med geoteknikkerne, Inge Grosås og Danniel Jevgling i Statens Vegvesen.

Ombyggingen og utbedringen av GP-krysset, hvor de tre fylkesveiene 45, 468 og 975 treffes, går etter planen.

Utfyllingen i vannet er på godt over 30.000 kubikkmeter og kommer fra fjellknausen vis-a-vis bosscontainerne i svingen bortenfor Joker Sinnes. I tillegg er det kjørt noen lass fra Lindlandbakkene for å fylle opp.

Foto: Jarand Iversen borer for å utvide fylkesvei 45.

Et bilde som inneholder person, utendørs, snø, mann

Automatisk generert beskrivelse

Inge Grosås, Magne Tveiten og Daniel Jevgling sjekker måle- og høydepunktet for stabiliteten av utfyllingen.

Store steiner er lagt i bunnen av Svartevatnet i det nye krysset. Innerst er det ti meter, men det går ut til 30 meters dybde. Bertelsen & Garpestad som har oppdraget, lånte en gravemaskin med langarm på cirka 22 meter.

Annonse

Et bilde som inneholder utendørs, snø, gress, transport

Automatisk generert beskrivelse

Nå er utfyllingen i Svartevatnet ferdig og skal stabilisere seg til våren, før prosjektet ferdiggjøres.

Nå ryddes og sikres det der fjellknausen har vært. Det gjøres klar for hyttenaboene med adkomst og parkering. Under arbeidet er det boret fire meter dypere enn veibanen, dersom det skal være grunn til å gå nedover med noen form for fundamentering i fremtiden.

Et bilde som inneholder utendørs, gress, fjell, mann

Automatisk generert beskrivelse

30.000 kubikkmeter fjellmasse er borte. Det åpner opp området mye mer.

Bertelsen & Garpestad som har hovedentreprisen, har nå startet med utvidelse av fylkesvei 45 fra krysset opp mot Tjørhomfjellet. I første etappe skal det lages en gang- og sykkelvei på 200 meter. I neste omgang de resterende 700 meterne, men det skjer sannsynligvis ikke før neste sommerhalvår.

Veien utvides inn mot fjellet, så kommer gang- og sykkelveien ut mot vannet. Tveiten sier det ikke er sikkert om det blir mur eller skjæring langs veien. Det vil en se etter hvert.

  • Nå jobbes det på med boring, sprengning og planering så langt tiden rekker før snøen kommer, sier Tveiten.

Et bilde som inneholder utendørs, bilvei, lastebil, mann

Automatisk generert beskrivelse

Arbeidet med å utvide fylkesvei 45 har startet.

Målet med arbeidene er ny rundkjøring, bedre trafikkavvikling, sikrere for fotgjengere og en slakere bakke opp fra Svartevatnet til Tjørhomfjellet.

8 – 10 medarbeidere fra Bertelsen & Garpestad arbeider med dette prosjektet. I tillegg er det innleide maskiner og lastebiler i perioder. Arbeidet skal være fullført høsten 2021. Da skal de også ha lagt ny gang- og sykkelvei langs fylkesvei 45 opp til Tjørhomfjellet.

Agder Energi og Telenor har også endret sitt ledningsnett og lagt det i bakken.

GP-området skal bli det nye sentrumsområdet i Øvre Sirdal i henhold til målsetninger i kommuneplanens samfunnsdel. Formålet med planen er å legge til rette for næringsutvikling i GP-området, som er et viktig knutepunkt i Øvre Sirdal. Sikre eksisterende og fremtidig næringsareal til ulike behov, samt videre drift av bensinstasjonen.

Et bilde som inneholder utendørs, tog, spor, røyk

Automatisk generert beskrivelse

Det bores og sprenges langs fylkesvei 45 like ovenfor GP-butikken.