Home>Nyhet>Foreslår 150.000 kroner til Sesilåmi
Macintosh HD:Users:Lsir:Dropbox:BSM 2019:2019-03-09 12.42.51.jpg
Nyhet Sport

Foreslår 150.000 kroner til Sesilåmi

Rådmannen i Sirdal foreslår overfor formannskapet torsdag å bevilge 150.000 kroner til markedsførings- og arrangementstøtte for neste års Sesilåmi-renn.

Sesilåmi er tradisjon, et begrep og en institusjon i Sirdal. Arrangementet bør være kjent for de fleste enten man selv har slitt seg gjennom de drøye 5 milene fra Brokke til Sinnes, eller man har jobbet dugnad, vært tilskuer eller på annen måte stiftet bekjentskap med arrangementet eller dets deltagere.

Sirdal kommune har derfor over tid bidratt med støtte til Sesilåmi. Den har ligger på ca 100.000 kroner de siste årene. Nå søkes det altså om det dobbelte i tillegg til at man ønsker en treårig avtale med 200.000 kroner hvert år.

Året 2020 vil gå over i historien som et spesielt år, eller for å si det med visesangeren, «det var det året det var så bratt». Dette har også Sirdal kommune tatt hensyn til ved at det er bevilget betydelige beløp til markedsføring. Og da menes markedsføring av mer generell karakter til flere bedrifter, med formål å styrke Sirdal sitt merkenavn.

Her er det en aktør, og en ikke hvilken som helst, som søker om 200.000 kroner over tre år, 600.000 kroner. Bakgrunnen er årets avlysing og en usikkerhet knyttet til kommende års renn. Skulle pandemien vare ved vil vel også 2021 bli et år uten Sesilåmi, men stiftelsen planlegger for renn. Når man eventuelt må ta beslutning om renn/ikke renn er i dag uvisst.

Rådmannen mener Sesilåmi har en helt spesiell status og er et viktig arrangement, men mener samtidig at 150.000 kroner bør være en øvre grense for hva kommunen bør bidra med, og da bevilge dette beløpet kun for ett år, enten det blir arrangert renn eller ikke. Dette fordi stiftelsen uansett har store kostnader som påløper. Skulle det ikke bli renn i 2021 er det muligheter i 2022 og rådmannen forventer da en søknad for dette året.

Annonse

Foto: Idrettsglede ved Wenche Lægraid Kvæven etter å ha gjennomført Sesilåmi

Et bilde som inneholder person, utendørs, snø, mann

Automatisk generert beskrivelse

Ørjan Ravndal er daglig leder for Sesilåmi.

Ørjan Ravndal, daglig leder og rennleder for Sesilåmi, skriver til kommunen:

Sesilåmi har lange tradisjoner og ble første gang gjennomført i 1976. Som kjent opplevde Sesilåmi en bratt nedgangskurve fra 2010 til 2017, fra ca 2500 deltakere til drøyt 700 deltakere i 2017.

SESILÅMI har tatt tak og satser nå offensivt på utvikling og nyskaping av arrangementet – og en aktiv markedsføring for at SESILÅMI skal gjennoppstå som et av Norges største og mest attraktive skirenn.

Vi har vist at vi er på rett vei, ved å snu trenden. og skape vekst og utvikling siden 2018. Sesilåmi 2020 skulle bli det beste Sesilåmi noen gang. Aldri før har vi satset mer!

Så ble arrangementet stoppet av at styre for Setesdal Vesthei Ryfylkeheiane trakk tilbake vårt løyve til å arrangere rennet. Det ble en enorm nedtur. Også økonomisk.

Vi er nå i en krevende økonomisk situasjon på grunn av denne avlysing.

I tillegg gjør situasjonen rundt Corona-pandemien framtida veldig usikker og krevende på flere måter.

Styre og rennkomite for Sesilåmi planlegger med å arrangere renn i 2021.
Vi har utarbeidet et budsjett tilpasset den økonomiske situasjonen etter 2020 -avlysing.

Vi budsjetterer med 200.000 kroner i støtte fra både Sirdal og Valle kommune (i tillegg til kr 50.000,- fra Bygland kommune)

Vi er avhengig av at kommunene ser verdien av rennet og støtter oss økonomisk for at Sesilåmi skal ha en framtid.

page1image2968705888