Home>Næringsliv>Gatekjøkken på Fidjeland
Et bilde som inneholder utendørs, gress, bilvei, hus Automatisk generert beskrivelse
Næringsliv Nyhet

Gatekjøkken på Fidjeland

Vi ønsker å starte med gatekjøkken på Fidjeland, hvis vi får det godkjent av Sirdal kommune, sier May Tone og Pål Vegard Josdal fra Tonstad. De har kjøpt Sirdalsveien 8008, som ligger like ved fylkesvei 975.

Ekteparet betalte 1.550.000 kroner for eiendommen. Fra gammelt av har det vært butikk i første etasje i dette bygget. Pål Vegard har fått kontrakt med kommunen om å brøyte på Fidjeland denne vinteren. De vil benytte 2. etasje til overnattingssted for sjåførene. I tillegg skal det være rom for deres firma, som driver med renhold av hytter.

Hovedbeskjeftigelsen til May Tone og Pål Vegard er fire traktorer som benyttes sommerstid til jobber for gårdbrukere med blant annet slåing og produksjon av halmballer. Den siste tiden har det blitt mer gravejobber. Vinterstid vil han benytte seg av traktorene til snøbrøyting og har allerede vunnet flere kontrakter.

Huset har blant annet brønn, noe som gjør at vann og avløp ikke er tilfredsstillende til huset. Nå vil de koble seg til det kommunale VA-anlegget, men det blir sannsynligvis ikke før til våren.

Det gamle kjøkkenet i 2. etasje er allerede skiftet ut. May Tone dro til IKEA da avtalen var undertegnet og fikk tegnet et kjøkken. To dager senere var det levert og montert.