Home>Front>Gjenåpning av Norhard nært forestående
Et bilde som inneholder gress, utendørs, tog, spor Automatisk generert beskrivelse
Front Næringsliv Nyhet

Gjenåpning av Norhard nært forestående

Vi nærmer oss en avtale for gjenåpning av Norhard på Tonstad etter konkursen. En avtale er under bearbeidelse, sier Askjell Tonstad, daglig leder og deleier av Norhard som ble begjært konkurs 2. november.

Advokatfirmaet Kvale i Oslo, som er bobestyrer, bekrefter at en ny avtale er under bearbeidelse. Nye eiere er på vei inn i et nytt selskap som skal overta konkursboet.

Alt er ikke på plass enda, men det er nært forestående, bekrefter Tonstad. De er kommet fram til en grei og solid løsning.

  • Blir alle 55 arbeidsplasser reddet ?
  • Vi håper på det, med noen justeringer og tilpasninger, sier Tonstad som tror det nye selskapet vil få et bærekraftig og godt fundament.

Norhard AS på Tonstad ble mandag 2. november begjært konkurs. Det gikk også med tre andre selskaper i dragsuget. Følgende fire selskaper er under konkursbehandling:

  • Norhard AS, orgnr 925 889 687
  • Norhard Asset AS, orgnr 925 889 571
  • Tonstad Holding AS, orgnr 925 889 105
  • Tonstad Eiendom AS, orgnr 925 889 652

Norhard AS hadde en samlet gjeld på 127,8 millioner kroner, det gjaldt for alle fire selskaper. Det som er sikkert er at selskapet hadde lån i det kommunale næringsselskapet Sirdalsvekst, med 19 millioner kroner. I tillegg får vi opplyst fra Innovasjon Norge at selskapet skylder 9,7 millioner kroner der.

Eierne, som er samlet i selskapet Tonstad Holding, oppgir at den samlede gjelden på 43,2 millioner kroner er gått tapt. Det er sannsynlig lån til Norhard.

Annonse

Ifølge Sirdalmedias kilder, er det eierne som har tapt mest på denne konkursen. Det skal være minimalt med lån i banker. De har i alle fall sikret seg med pant. Ellers er det kundefordringer og leasingkontrakter.

Macintosh HD:Users:Lsir:Leif Sirevåg Dropbox:Leif Sirevåg:Skjermbilder:Skjermbilde 2020-03-21 13.28.41.png

Norhard AS utvikler, produserer og driver utstyr for fullprofilboring av lange retningsstyrte tunneler. En helt ny teknologiplattform basert på elektrisk drevet utstyr og kontinuerlig posisjons- og prosesskontroll gjør det mulig å bore retningsstyrt over lange strekninger.

Et bilde som inneholder mann, person, foto, innendørs

Automatisk generert beskrivelse

Askjell Tonstad håper på åpning med det første.