Home>Arkiv>God tone under avstemningen
Et bilde som inneholder person, innendørs, bord, mann Automatisk generert beskrivelse
Arkiv

God tone under avstemningen

Du er knalltøffe Tore, som tør å gjøre dette og sette i gang en avstemming, sa en av velgerne til Tore Kvæven på Kvæven Bygdetun. Hun møtte opp for å si sin mening om politikken de siste ti årene for innbyggerne i nord.

30 deltakere nord for Dorgefossen møtte fram onsdag kveld. Litt færre enn en håpet på. Lørdag blir det ny mulighet for å si sin mening og si hvilken kommune som foretrekkes hvis Sirdal vil oppleve en kommunesammenslåing. På lørdag er det åpent mellom klokka 1300 – 1700.

Initiativtaker Tore Kvæven føler at misnøyen og kommunesplittelsen i øvre dalen har ført en del personer nærmere hverandre. Politikerne er blitt litt mer imøtekomne. – Nå snakkes det mer om dialog og nedtoning av splittelsen.

Striden handler ikke om penger eller prioritet. Bygdekonflikten er mer om følelser. Hvordan de i nord, mindretallet i kommunen, føler seg overkjørt. Ignorerte.

Nå håper de fleste at kommunestyret vil drive politikk og ta ansvar for hele kommunen. Ikke bare Tonstad-området. Utkantene føler de ikke blir hørt.

Tross alvoret med avstemmingen, så var det mye latter og god stemning blant deltakerne. Ingen sure miner.

Annonse

Foto: Tor Sigve Vik avgir sin stemme og Thomas Nygård ser til at det går riktig for seg. Tore Kvæven i bakgrunnen.

Et bilde som inneholder person, bord, innendørs, sitter

Automatisk generert beskrivelse

Fotograf Svein Rune Skilnand filmet for NRK Sørlandet. Ved sekretariatet sitter Thomas Nygård og Tore Kvæven.

Stemmeseddel.

  1. Kor fornøgd er du med dei politiske vedtak gjeldande Øvre Sirdal som er gjort av politikarane i Sirdal gjennom dei siste 10 år? Set ein poengsum mellom 0 og 10, der 0 er dårligast og 10 er best.
  2. Dersom det ikkje blir noko av grensejusteringa, men dersom Sirdal kommune i framtida må slå seg saman med ein annan kommune, kva kommune meiner du i så fall det bør bli?

………………………………………

Har du andre kommentarar vedr avstemminga, politiske vedtak eller andre tema. Skriv i så fall nedanfor: