Home>Nyhet>Ildsjelen fra Tonstad
Et bilde som inneholder person, stående, mann, personer Automatisk generert beskrivelse
Nyhet Sport

Ildsjelen fra Tonstad

Odd Bjørn Elve ble onsdag tildelt ildsjel-prisen av Sparebankstiftelsen SR-Bank, for over 30 års innsats for Tonstad Idrettslags skigruppe. Frikvarteret i Ådneram, beredskapssenter for frivillig speiderberedskap, fikk tildelt 60.000 kroner til innkjøp av telt og utstyr.

Banksjef Inger Lise Tønnesen begrunnet hvorfor Elve fikk ildsjelprisen i sin tale:

Odd Bjørn Elve har i alle år vært levende engasjert i og for skiidretten i Sirdal.

Han ble ansatt i Sira-Kvina Kraftselskap på Tonstad i 1975. På grunn av interessen for ski og løping som han selv var en aktiv del av, ble han straks en del av styret i skigruppa i Tonstad il, og har helt fram til for et par år siden vært en markant skikkelse innenfor skiidretten i Sirdal og i regionen. Både som leder, men ikke minst aktiv med i både bygging av anlegg, og som arrangør av store og små idrettsarrangement.

SESILÅMI:

Ved oppstarten av dette arrangementet i 1976 var han de første årene deltaker på rennet. Etter hvert ble han trekt inn i arrangørstaben, og fra 1983 ble han med i rennkomiteen hvor han fikk ansvaret for påmelding og kartotek. Han fikk etablert en database inneholdende alle opplysninger tilbake til 1976. Denne oppgaven har han hatt hånd om siden og helt fram til ca. 2010 da elektronisk tidtaking overtok.

Annonse

For deltakerne av Sesilåmi var det Odd Bjørn som var kontaktpersonen som alle kjente. Han tok imot og styrte alle henvendelser. når det gjaldt påmelding, tidtaking og premiering, og var det noe deltakerne lurte på, fikk de alltid svar av Odd Bjørn. Han har alltid hatt en egen evne til å sette seg inn i den enkeltes situasjon, finne løsninger og få sakene ut av verden.

Foruten å ha full kontroll på deltakerne, har han også vært rennleder i mange år fra ca. 2000 til ca.2012.

Odd Bjørn har i over 30 år lagt ned et enormt arbeid for Sesilåmi, både med planlegging og den praktiske gjennomføringen av rennet.

FEED SKIARENA:

Lysløypa i Feed ble etablert tidlig på1980-tallet. Den ble gradvis bygget ut til en 5 km løype, og mye arbeid ble gjort på dugnad. Odd Bjørn var en stor del av dette dugnadsmiljøet.

I 1994 startet arbeidet med bygging av Feed Skiarena som et trenings- og konkuranseanlegg for langrenn og skiskyting. Dette er et anlegg som eies og driftes av Tonstad il, og anlegget har gradvis blitt bygget ut til slik det står i dag. Her har Odd Bjørn i alle år vært en stor del av dugnadsgjengen for utvikling og driften av anlegget.

I begynnelsen av 2000 ble Feed Skiarena organisert som en gruppe innenfor Tonstad il, og Odd Bjørn har i hele denne tiden og fram til 2018 vært med i styret her. Han har også deltatt ivrig i dugnadsgjengen, og ikke minst er det han som har påtatt seg ansvaret for maling av alle bygningene som etter hvert har kommet.

ARRANGØRSTAB:

Odd Bjørn har fra han kom til Tonstad og helt fram til i dag vært en viktig del av arrangørstaben ved alle ski- og skiskytterrenn i klubben.

Han har uten unntak vært selvskreven starter på klubbrenn, kretsrenn, regionrenn, NM og Norgescup-renn.

Odd Bjørn Elve fikk et bilde som er laget kunstneren Ingrid Haukelisæther, samt kroner 25.000 som tildeles den foreningen han er en del av, Tonstad IL Skigruppe.

Frikvarteret

I tillegg delte SR Bank ut 60.000 kroner til Frikvarteret, til telt og utstyr.

Frikvarteret er en base for aktivt friluftsliv med mestringsopplevelser for barn, ungdom og voksne. Det er også beredskapssenter med frivillig speiderberedskap. Senteret ligger i Ådneram og var i fjor i bruk i 295 døgn. De jobber for å få enda flere barn og unge til å mestre og trives i friluft – hele året. Nå ønsker de å etablere en vinterleirplass. En teltleirplass i Flatstøldalen en liten skitur vekk fra Frikvarteret. En plass hvor alle brukere av Frikvarteret og andre kan bruke til dagsturmål eller til overnatting. Utstyret som blir kjøpt inn skal kunne stå ute i vintersesongen. Utenom sesong vil utstyret være tilgjengelig for alle i Frilager.no.

Foto: Kunderådsmedlem Siri Skagestad (fra venstre), Odd Bjørn Elve, Ole Sletten fra Frikvarteret og banksjef Inger Lise Tønnessen.