Home>Front>Klargjøring av utstyr for utrykninger
Et bilde som inneholder innendørs, person, bord, barn Automatisk generert beskrivelse
Front Turløyper

Klargjøring av utstyr for utrykninger

Gjennomgang og klargjøring av alt beredskapsutstyret vårt er helt nødvendig før vintersesongen starter, sier Gunhild Kvinen og Arvid Tjørhom i Øvre Sirdal Leitegruppe (ØSL).

Sist uke ble tilhengeren med alt utstyr tømt for gjennomgang. Da ble seks ryggsekker med komplett utstyr til skredsøk sjekket. Videre gjennomgang av lykter, diverse båretyper, redningsvester og spader. Marian Lunde sjekker alle Jerven fjellduker, som benyttes for å holde seg varm under vind og dårlig vær.

Foto: Torger Åge Sinnes ligge på båre, mens Gunhild Kvinen, Tore Inge Tjørhom, Anders Tjørhom og Arvid Tjørhom sjekker båreutstyret.

Et bilde som inneholder person, bilvei, transport, barn

Automatisk generert beskrivelse

Terje Sinnes og Tore Inge Tjørhom sjekker aggregatet.

  • Vi er godt rustet med utstyr og det er alltid kjekt å vite at alt utstyret på tilhengeren er komplett og klar for bruk, sier Tjørhom.
  • Næringslivet er velvillige og støtter opp om vår frivillige innsats. Vi fikk nettopp overta en brukt tilhenger for snøscootertransport, fra Sira-Kvina Kraftselskap. Steis på Tonstad tilrettelegger med aluminiumsrampe, slik at en snøscooter kan kjøres opp og fraktes på tilhengeren.

Gjennomgangen gjelder alt felles utstyr som er til bruk ved eventuelle utrykninger. I høst er det blitt flere redningsaksjoner hvor leitegruppa har deltatt.

Et bilde som inneholder person, innendørs, sitter, flyplass

Automatisk generert beskrivelse

Marian Lunde og Gunhild Kvinen sjekker utstyr.

Annonse

Snøscootere er det viktigste framkomstmiddel vinterstid. De fleste medlemmene har en snøscooter tilgjengelig. Hvis ikke stiller Sira-Kvina Kraftselskap opp med scootere.

  • Vi har et glimrende samarbeid med kraftselskapet. Uten deres romslighet, hadde det vært tungt å drive denne frivillige leitegruppa, sier Tjørhom som leder ØSL.

I fjor sommer ble en hjertestarter stjålet fra sikringsbua som er satt opp på veien fra Øygardstøl til Kjerag. – Helt ufattelig, sier Tjørhom.

Et bilde som inneholder utendørs, bygning, mann, hus

Automatisk generert beskrivelse

Sikringsbua på turveien til Kjerag.

Et bilde som inneholder person, innendørs, mann, stående

Automatisk generert beskrivelse

Arvid Tjørhom (til venstre) sjekker sekkene sammen med Torger Åge Sinnes.

Øvre Sirdal Leitegruppe ble etablert etter flere hendelser på begynnelsen av 1980 – tallet. Blant annet omkom fem ungdommer i et snøras ved Holmevatn. Året etter omkom Olav Sirekrok, da han gikk gjennom isen på rypejakt. Hendelsene skapte stort engasjement i bygda og ressurspersoner startet etableringen av det som i dag kjennes som Øvre Sirdal Leitegruppe (ØSL).

Et bilde som inneholder person, barn, mann, ung

Automatisk generert beskrivelse

Torger Åge Sinnes er pasient og ligger på båre, mens Arvid Tjørhom og Gunhild Kvinen prøver utstyret.

ØSL har i dag over 100 frivillige personer på mannskapslisten, som bidrar på ulike nivå. ØSL er godt utstyrt med nødnett, skredutstyr og ulikt førstehjelpsutstyr, til bruk sommer og vinter. Medlemmene blir kalt ut på søk- og redningsoppdrag, og bistår nødetatene med lokalkunnskap, skredkompetanse og førstehjelpsbehandling i felt.

ØSLs styrke er at en er til stede hele året, alle dager. De kjenner Sirdalsheiene godt og vet konsekvensene av å ferdes på fjellet sommer som vinter. Spesielt i krevende vær. Medlemmene har god tilgang på utstyr som snøscooter og båter. Sira Kvina er en viktig støttespiller som stiller sitt utstyr til disposisjon for oppdrag. ØSL bidrar aktivt på de fleste redningsaksjoner i Sirdal med livreddende tiltak.

Et bilde som inneholder innendørs, person, bord, ung

Automatisk generert beskrivelse

Florian Sandfort sjekker lyktene.

Et bilde som inneholder person, innendørs, fly, mann

Automatisk generert beskrivelse

Anders Tjørhom på taket til tilhengeren og sjekker utstyret der.

Et bilde som inneholder innendørs, bord, oransje, kvinne

Automatisk generert beskrivelse

Marian Lunde sjekker Jerven fjellduker.