Home>Front>Lav valgdeltakelse
Et bilde som inneholder innendørs, bord, person, datamaskin Automatisk generert beskrivelse
Front Kommunen Nyhet

Lav valgdeltakelse

66 var med på den private folkeavstemmingen på Kvæven bygdetun i Øvre Sirdal onsdag og lørdag. Lav valgdeltakelse og Tore Kvæven kunne ønsket flere. I øvre dalen er det cirka 220 stemmeberettigede. Ingen nedenfor Dorgefossen møtte for å stemme.

Under avstemmingen, skulle valgdeltakerne skrive hvor fornøyde de er med gjeldende vedtak i Øvre Sirdal som er gjort av politikerne i Sirdal gjennom de ti siste år. Der skulle en sette av en poengsum mellom 0 og 10, der 0 er dårligst og 10 er best. Gjennomsnittlig karakter til politikerne ble 3,05.

40 hadde Gjesdal på 1.plassen som den kommunen de ville velge, hvis det blir snakk om kommunesammenslåing i framtiden. Valle var nummer to med 9 stemmer. Bykle på 3.plass med 5.

Tore Kvæven kom i februar med et leserbrev i Sirdalmedia om den misnøye «øvredalen» opplever med politikerne og hvordan innbyggerne blir behandlet.

Grensejustering, der «øvredalen» skulle stemme over om de skulle bytte kommune til Gjesdal, ble skrinlagt sist mandag.

Initiativtaker, Tore Kvæven, forfatter, lærer og sauebonde, skrev på facebook onsdag:

Annonse

Grunnen til at me trakk saka var to-delt. Det eine: Me følte politikarane kom oss eit par centimeter i møte, dels gjennom matserveringa til dei eldre, dels gjennom debattar eg har hatt med fleire politikarar. Det andre: Heile initiativet har vore tufta på å setja søkelys på ei rad negative vedtak og manglande forståing for øvre dalen sin situasjon. Etter debatt «bak lukka dører» kom me i valgstyre til at dette søkelyset no er på plass, og at kan hende ville det rett og slett bli oppfatta som å rekka ut ei hand, hvis me fjerna punkt 1. Avstemminga foregår for fullt på dei to andre punkta, og me håper mange kjem innom på laurdag. Angåande dette ned splittelse: Me må huska at heile demokratiet vårt er tufta på debatt og at me har forskjellige meiningar. Det kan ikkje bli slik at ein helst skal unngå debattar fordi dei kunne føra til splid. Helsing Tore.

Foto: Siri Ådneram og Tore Kvæven åpner urna med stemmesedler.

Et bilde som inneholder bord, innendørs, person, sitter

Automatisk generert beskrivelse

Siri Ådneram fordeler stemmesedler.

Leserbrevet var å sette søkelyset på en rekke negative vedtak og manglende forståelse for øvre Sirdal sin situasjon. At de fleste kommunale stillinger og tilbud er forsvunnet, har provosert mange i nord. Hva som kommer ut av denne bygdekrangelen, mellom nord og sør, vil framtiden vise.

Kvævens innlegg har skapt debatt, hvor mange har ment noe. Det er lov å provosere og engasjere. En åpen debatt er bra for lokaldemokratiet.

Et bilde som inneholder person, innendørs, bord, kabinett

Automatisk generert beskrivelse

Eva Tennfjord teller stemmer.

Kommentarer fra den enkelte vil komme senere når valgstyret har gått gjennom alle stemmene.