Home>Front>Norhard konkurs – 127,8 millioner i gjeld
Et bilde som inneholder gress, utendørs, tog, spor Automatisk generert beskrivelse
Front Næringsliv

Norhard konkurs – 127,8 millioner i gjeld

Norhard AS på Tonstad har i dag begjært sitt bo tatt under rettens behandling som konkursbo, går det fram av oppbudsbegjæringen i Dalane Tingrett.

Skyldneren har opplyst at den samlede gjelden er på 127,8 millioner kroner og at selskapets aktiva vesentlig består i boreenhet med bakrigg, IKT/kontormaskiner, brakker, patenter, anleggsmaskiner og motorvogner med en samlet anslått verdi på cirka 10 millioner kroner. Virksomheten er igangværende.

Antall ansatte er 55. De ble orientert om konkursen mandag og gikk deretter hjem. De ansatte er bosatt i hele regionen, det betyr også nabokommunene til Sirdal.

Retten legger skyldnerens opplysninger til grunn. Selskapet antas derfor å være ute av stand til å dekke sine forpliktelser etter hvert som de forfaller. Betalingsvanskene er ikke av forbigående art, og vilkårene etter konkursloven § 60, jf. §§ 61 og 62 for å ta begjæringen til følge, er dermed til stede.

Macintosh HD:Users:Lsir:Leif Sirevåg Dropbox:Leif Sirevåg:Skjermbilder:Skjermbilde 2020-03-21 13.17.46.png

Askjell Tonstad er daglig leder i Norhard.

SLUTNING

Annonse

Boet til Norhard AS, organisasjonsnummer 990561656, Postboks 164, 4441 Tonstad, forretningsadresse Finsåveien 9, 4440 Tonstad, tas under behandling som konkursbo.

Skiftesamling etter konkursloven er satt til 10. desember kl 1130.

Advokat Jon Erling Skjørshammer, Oslo er oppnevnt som bostyrer.

Norhard AS – Norwegian Hard Rock Drilling – utvikler, produserer og driver utstyr for fullprofilboring av lange retningsstyrte tunneler. En helt ny teknologiplattform basert på elektrisk drevet utstyr og kontinuerlig posisjons- og prosesskontroll gjør det mulig å bore retningsstyrt over lange strekninger.

Macintosh HD:Users:Lsir:Leif Sirevåg Dropbox:Leif Sirevåg:Skjermbilder:Skjermbilde 2020-03-21 13.28.41.png

Sirdalmedia har forsøkt å komme i kontakt med ledelsen, daglig leder Askjell Tonstad, økonomisjef Audun Hodnestøl samt styreleder Rasmus Nordbø, men ingen svar er å få. Norhard AS ble stiftet 4. oktober 2006. Selskapet eies av Tonstad Holding AS som ble stiftet i 2009.

Eierne består av:

Et bilde som inneholder bord

Automatisk generert beskrivelse

AT Holding = Askjell Tonstad

Sicom AS = Regnskapsselskap fra Årdal

Brødrene Nordbø AS = Fiskå Mølle

Fattnes Holding AS = Teknisk konsulentvirksomhet, Randaberg

Siv ing Per Olav Haughom AS

SVBA AS = Hav- og kystfiske, Stavanger

HABU Holding AS = Tanangerselskap

Tonstad Holding eier følgende selskaper:

Et bilde som inneholder bord

Automatisk generert beskrivelse

Når du leser regnskapstallene for Norhard de siste årene, så har det vært minus i regnskapet i tre år nå. Fjoråret kom ut med et resultat på minus 58.308 millioner kroner, med bare 34.744 millioner kroner i driftsinntekter

Et bilde som inneholder bord

Automatisk generert beskrivelse