Home>Kommunen>Opphisset debatt om snøstoppere
Et bilde som inneholder utendørs, gjerde, bygning, gress Automatisk generert beskrivelse
Kommunen Nyhet

Opphisset debatt om snøstoppere

Har det ikke vært debatt før blant politikerne i Sirdal, så blir det i alle fall det når Sinnes skule kommer på saklisten. Slik var det i formannskapet denne torsdagen også. Da ble det i tillegg en nokså opphisset debatt. Saklig, som usaklig. Denne gangen var det snøsikring og snøstoppere på takene som var på agendaen.

Kommunen har hengende over seg et avvik fra Arbeidstilsynet angående dette temaet. Ved å bevilge 330.000 kroner får de lukket dette avviket. Flertallet på fem (3 ap, 1 h og 1 frp) ville ha dekket finansieringen innenfor skoleprosjektets ramme på 28,5 millioner kroner, mens mindretallet (sp og krf) ville dekke dette utenfor rammen, slik rådmannen foreslo.

Bæreevnen til takstolene har i mange år vært tema, om disse er gode nok til å ha snøstoppere på taket. Rolv Guddal (ap) ville ha bekreftet et ja eller nei om takstolene var sikre nok. Dette svarte Kenneth Bakkehaug, enhetsleder for bygg og eiendom, ja til. Bare litt forsterkning med VVS-rør.

Morten Ovedal (frp) ville ikke være med å bevilge mer penger til Sinnes skule, før avstemmingen om øvre dalen flytter til Gjesdal var avgjort. En avstemming som Senterpartiet er delaktig i, mente han. Han syntes imidlertid at beløpet for snøstoppere ikke var urimelig.

Thor Jørgen Tjørhom (sp) talte sterkt for å snøsikre skolen, slik at det blir en trygghet for barna. Han kunne avkrefte overfor Ovedal at Senterpartiet ikke hadde noe med den kommende folkeavstemming å gjøre.

Varaordfører Isak Liland (h) syntes det var et rimelig tilbud med snøsikring. Siden dette har vært et hovedpunkt i utbyggingen og ombyggingen av skolen, burde det vært en del av anbudet. Han foreslo å bruke Covid 19-penger til dette tiltaket. Han kritiserte til slutt administrasjonen for en elendig prosess. – De har ikke gjort jobben i forkant, sa Liland.

Annonse

  • Dette har vært en vanskelig sak fra dag 1. Rådmannen hadde utelatt flomsikring, snøsikring og prosjektstyring i den økonomiske rammen for skoleprosjektet, sa Jonny Liland (ap) ordfører i Sirdal.
  • Her gikk en inn med åpne øyne om å vedta prosjektet og det resulterer i spørsmål om mer og mer penger. Vi har bedt om at noe må tas ned, men det skjer ikke.

Da Siri Ovedal (ap) kom inn i politikken i 2011, var hun medlem av utvalg for oppvekst og levekår. Allerede den gangen var snøsikring av takene på Sinnes skule et tema. Hun syntes det hadde vært en dårlig planlegging av ombyggingen.

Rolf Hompland (krf) synes kommunen hadde fått et rimelig tilbud fra Bilstad Bygg. Han ville de 400.000 Covid 19-pengene kunne brukes til dette.

Isak Liland mente bygg og eiendom måtte prioritere sine penger årlig. En kunne ikke kreve mer og mer hvert år. – Det er ikke mer penger, sa Liland. Da må det prioriteres.

Så ble det gruppemøte og etterpå foreslo Morten Ovedal flertallsforslaget om å finansiere innenfor prosjektrammen. Han som startet debatten med ikke å ville bevilge mer penger til Sirdal skule før avstemmingen om øvre Sirdal var gjort.