Home>Hytter>Sirdal inn i Gjesdal?
Et bilde som inneholder person, utendørs, snø, mann Automatisk generert beskrivelse
Hytter Nyhet

Sirdal inn i Gjesdal?

Av Øystein Tjørhom

Innbygger og næringslivsaktør i Øvre Sirdal

Har det virkelig skjedd så lite i øvre Sirdal de siste årene? Nei er min mening.

Har øvre Sirdal blitt nedprioritert? Nei er min mening.

Vi har de siste årene sett mye utvikling i positiv retning i Sirdal, både i nedre og øvre del av dalen.

Annonse

Personlig synes jeg denne debatten som pågår om øvre og nedre dalen er veldig negativt rettet, og har lyst å synliggjøre noe av den positive utviklingen som faktisk har skjedd i øvre dalen.

  1. Store Vann og Avløp- investeringer, betydelig med millioner som er investert for å ha best mulig VA-løsninger i øvre dalen.
  2. Forbedring av veien fra Ådneram til Tonstad, kommunen brukte her 10 millioner kroner for å få denne raskest mulig.
  3. Sirdal skiarena er oppgradert for mange millioner kroner, og begynner virkelig å ta form. Her har det også vært en formidabel dugnadsinnsats for å få den til, men kommunen har brukt mange millioner kroner for å få dette til.
  4. GP-krysset er i ferd med å ta form. Uten at kommunen hadde presset på for å få dette til, så hadde det nok gått enda flere år for å få dette til.
  5. Næringsområde ved GP vil det også bli og det er da opp til investorer å se det store potensialet som ligger i turistsatsingen.
  6. Sykkel og gangsti til Tjørhomfjellet. Dette er et av de skumleste områdene vi har i Sirdal, for myke trafikanter. Her blir det nå sykkel og gangsti. Kommunen betaler fire millioner kroner for å få dette på plass.
  7. Brannstasjonen på Svartevann, med rom for leitegruppa, er på plass.
  8. Biblioteket får brikkesystem slik at man vil kunne leie bøker utenom åpningstider.
  9. Så til slutt oppgradering av Sinnes Skule for 30 millioner kroner. Dette er da aldeles fantastisk og gjør at vi vil kunne få betydelig flere elever i øvre Sirdal.

Dette er investeringene som er gjort i øvre dalen og det er helt sikkert noe jeg har glemt. Jeg er veldig klar over at det også er andre ting som blir diskutert, men helt ærlig tror man virkelig at det vil bli like stort fokus på slike investeringer og tjenestene som Sirdal tilbyr, om vi kommer inn i Gjesdal kommune?

Jeg kommer ikke til å stemme på denne folkeavstemningen da jeg synes fokuset er fullstendig feil og urealistisk. Det eneste dette fører til, er enda mer splittelse av bygda.

Det at det er misnøye blant noen innbyggere i øvre dalen, gjør ikke at alle er like misfornøyde med det som skjer. At denne avstemningen skal gjenspeile dette har jeg ingen tro på. Jeg er ikke misfornøyd, jeg er heller positivt overasket over alt som skjer og har skjedd. De siste årene har det uten tvil vært svært mye som er blitt gjort fra kommunalt hold og det gjelder også det siste året.

Skulle jeg gått inn på utviklingen ellers i øvre Sirdal, så har det vel aldri skjedd så mye i jordbruk, reiselivet og hyttebygging som de siste 10 årene. Det er skapt betydelig med arbeidsplasser.

Potensialet i reiselivet er enormt, men det trengs at enda flere satser og ikke bare på hytteutbygging. Reiseliv og hyttebygging er to meget forskjellige ting. Satses det på aktiviteter og næring til turistnæringen, så skapes det varige arbeidsplasser og mer hyttebygging.

Nå har jeg kun tatt for meg investeringer som er gjort de siste årene. Hva gjelder tjenester som kommunen gjør, så er det ingenting jeg tror vil bli bedre om vi skal flytte til Gjesdal.

Skole, barnehage, eldreomsorg, tekniske tjenester osv. Tror vi virkelig at det blir bedre om vi går inn i Gjesdal?

Til dere som skal gå og stemme på denne meningsmålingen, tenk dere svært godt om før dere stemmer ja til Gjesdal!