Home>Kommunen>Snøstoppere mot ras – heving av skolen
Et bilde som inneholder gress, utendørs, gjerde, bygning Automatisk generert beskrivelse
Kommunen Nyhet

Snøstoppere mot ras – heving av skolen

I statusrapport seks til formannskapet i Sirdal om Sinnes skule, er saken om heving av det nye skolebygget på Sinnes, ikke lukket. Det er fremmet en politisk sak for sikring av takene mot snøras, hvor kostnadene er 330.000 kroner. Saken knytter seg til rasfare fra tak på permanent basis.

Sirdal kommune har tidligere mottatt et varsel om krav knyttet til heving av nybygget på Sinnes skule. Kommunen har mottatt et krav på 798.000 kroner fra Bilstad Bygg, som kommunen i første omgang har bedt om å få mer detaljert. Bilstad Bygg as har spesifisert de ulike postene og det er nå berammet et møte hvor partene skal gå gjennom disse. Sirdal kommune finner ikke å kunne godta kravet slik det foreligger.

Indus as, som er leverandør av brakkene, har sendt kommunen en endringsmelding på godt og vel 30.000 kroner i anledning det de mener var merarbeid/merkostnad i forbindelse med monteringen. Kommunen har vært i forhandlinger, og tvisten løste seg med et forlik på 11.000 kroner eks mva. Samlet sett ligger kostnadene til brakker nå litt under budsjett.

Snøras fra tak

Sirdal kommune har fått et avvik fra arbeidstilsynet knyttet til fare for snøras fra taket på skolen. Avviket er midlertidig lukket, da kommunen har lagt frem en plan for sikring med bygge-gjerder/tuneller. Den midlertidige løsningen er ikke god, og kommunen bør derfor søke å løse saken permanent snarest, skriver Kenneth Bakkehaug, enhetsleder for bygg og eiendom, til formannskapsmøtet neste torsdag. Og legger til:

Det er ingen vei utenom å sikre takene mot snøras, dersom en ønsker å ivareta sikkerheten for barn og ansatte. Kommunen er også ansvarlig for sikkerheten på tider av døgnet hvor skolen ikke er i bruk, for eksempel i helger og ferier.

Annonse

Foto: Byggingen begynner å ta form. Dette bilde er tatt i dag, torsdag.

Et bilde som inneholder utendørs, gjerde, bygning, gress

Automatisk generert beskrivelse

Her må det monteres snøstoppere på takene.

Vurdering

Faren for snøras fra takene er reelle, og potensielt livsfarlige. Bygg og eiendom har iverksatt ulike tiltak, og har bygge-gjerder klar på plassen, som skal monteres ved ventet snø. Formålet er å hindre at mennesker går under takutstikk den dagen raset kommer. Takene på Sinnes skule er i dag av stålplater uten snøstoppere. Vi har erfart at snø raser av. Der har også vært registret farlige episoder, blant annet ble vaktmester utsatt for ras, når taket skulle sikres for elever.

Midlertidig sikring med bygge-gjerder er utfordrende. Vi frykter at snø og is vil brekke gjerdene ned, og søker derfor å få på plass en god permanent løsning. Kommunen bør også snarest gå til anskaffelse av «tuneller», altså brakker, med hull i begge ender. Får vi på plass finansieringen, slipper vi dette, med mindre det kommer et raskt stort snøfall.

Det har vært usikkerhet rundt bæreevnen på takstolene på Sinnes skule. I en lengre periode har rådmannen bestilt, etterspurt, purret og brukt utestemme for å få på plass beregningene som manglet. Vi har omsider fått ferdigberegnet takstolene på den eksisterende delen. Disse holder kravene for dagens snølast. Det er imidlertid blitt foretatt noen utskjæringer noen få steder og disse må entreprenøren inn og fikse. Rådmannen har, for å sikre fremdrift, på de byggene hvor snøstoppere er med i entreprisen bestilt oppstart. Her dreier det seg ikke om store kostnader, men små tiltak som utføres løpende på timer iht. kontraktens entrepriser. Målet er å få så mye som mulig ferdig sikret så fort som overhode mulig.

Sirdal kommune ha når mottatt et pristilbud på sikring av de tak som ikke var en del av det opprinnelige tilbudet. Tilbudet har blitt revidert, etter at vi fikk et tilbud som rådmannen opplevde som overpriset. Vi har også hatt en runde, hvor et sentralt forbehold knyttet til innfesting er tatt ut av entreprenøren. Av tilbudet, som er vedlagt fremkommer det hvilke tak som er inkludert i opprinnelig tilbud, og hvilke tak som er inkludert i sikring av de 2 siste takene.

Prosjektet Sinnes skule er fremdeles underfinansiert. Det er ikke avsatt midler i ombyggingsprosjektet iht til anbefalingen til ekstern byggeleder. For å kunne realisere snøsikringen, fullt og helt, slik at påleggene fra arbeidstilsynet lukkes på en permanent måte, må en løsning for finansiering på plass. Det er slik rådmannen vurderer det, ikke mulig å gjennomføre tiltaket innenfor den rammen som nå er bevilget.