Home>Energi>Store vannmengder rett i havet
Et bilde som inneholder utendørs, snø, mann, vann Automatisk generert beskrivelse
Energi Nyhet

Store vannmengder rett i havet

Store vannmengder fra alle reguleringsmagasiner til Sira-Kvina Kraftselskap renner nå rett ut i havet. Millioner av liter med vann går til spille fra Sira- og Kvina-vassdragene.

Status ved lunsjtider onsdag er følgende:

  • Tappeluken på Nesjen er åpen. 130.000 liter pr sekund renner ut.
  • Tappeluken på Kilen er åpen, sammen med 20 centimeter overløp. 90.000 liter renner ut pr sekund.
  • Tappeluken på Homstølvann er åpen. 70.000 liter pr sekund renner ut i Kvina.
  • Tappelukene på Handeland er åpne, 140.000 liter pr sekund renner ut i Dorgefossen og videre nedover til Tonstad og Sirdalsvatnet.
  • Tappelukene i Lundevann er åpne. 200.000 liter vann pr sekund renner ut ved Åna-Sira kraftstasjon, mens 350.000 liter pr sekundet benyttes til produksjon.
  • Tjørhom kraftstasjon bruker 80.000 liter pr sekundet, mens Tonstad kraftproduksjon bruker 160.000 liter pr sekundet.
  • Vi har kontroll over de store vannmengder som slippes nedover Sira og Kvina, sier Sigurd Netlandsnes, produksjonsplanlegger i Sira-Kvina kraftselskap, til Sirdalmedia.
  • Vi forventer at vannføringen vil stige i Sira- og Kvinavassdraget kommende døgn.

Reguleringsanleggene blir aktivt brukt til å redusere/dempe vannføringene for å forhindre eventuelle skader.

Sira-Kvina forventer at tilsiget vil roe seg noe torsdag og fredag, men så er det ventet økt tilsig igjen fra lørdag.

Netlandsnes opplyser at det ikke er noen endring eller forbedring i etterspørselen etter elkraft. En må således regne med at mye fornybar energi går til spille de neste døgn.

Foto: Store vannmengder i Sira like ovenfor Dorgefossen.

Annonse

Et bilde som inneholder natur, utendørs, fossefall, vann

Automatisk generert beskrivelse

20 centimeter overløp ved Kilen og åpning av tappeluken er nå nødvendig.