Home>Energi>Tre selskaper gikk konkurs
Et bilde som inneholder gress, utendørs, tog, spor Automatisk generert beskrivelse
Energi

Tre selskaper gikk konkurs

Da Tonstad-selskapet Norhard AS begjærte seg konkurs mandag, gikk det også med to andre selskaper i samme dragsuget. Avisen Agder melder at eierselskapet, Tonstad Holding AS og eiendomsselskapet, Tonstad Eiendom AS også begjærte seg konkurs.

De tre selskapene hadde en samlet gjeld på 173,3 millioner kroner. Norhard var det eneste selskapet med ansatte, 55 medarbeidere. De er nå uten arbeid. De fleste hjemmehørende i Sirdal kommune og nabokommunene.

Mandag ble det kjent at selskapet Nordhard AS på Tonstad begjærte seg konkurs.

Selskapet har opplyst at den samlede gjelden er på kr 127,8 millioner kroner og at selskapets aktiva vesentlig består i boreenhet med bakrigg, IKT/kontormaskiner, brakker, patenter, anleggsmaskiner og motorvogner med en samlet anslått verdi på ca. kr 10 millioner kroner. Virksomheten er igangværende, og antall ansatte er 55.

Et bilde som inneholder bord

Automatisk generert beskrivelse

  • Tonstad Holding AS har begjært sitt bo tatt under rettens behandling som konkursbo. Det framgår at oppbudet er besluttet av styret. Begjæringen oppfyller de formelle kravene i konkursloven.

Skyldneren har opplyst at den samlede gjelden er på kr 43,2 millioner kroner og at selskapets aktiva vesentlig består i Aksjer i datterselskapene med en samlet anslått verdi på ca. kr 0,00.

Selskapet har ingen ansatte.

Annonse

Retten legger skyldnerens opplysninger til grunn. Selskapet antas derfor å være ute av stand til å dekke sine forpliktelser etter hvert som de forfaller.

  • Også Tonstad Eiendom AS har begjært sitt bo tatt under rettens behandling som konkursbo. Det framgår at oppbudet er besluttet av styret. Begjæringen oppfyller de formelle kravene i konkursloven.

Skyldneren har opplyst at den samlede gjelden er på kr 2,3 millioner kroner og at selskapets aktiva vesentlig består i fast eiendom og anleggsmaskiner med en samlet anslått verdi på ca. 1,7 millioner kroner. Selskapet har ingen ansatte.