Home>Front>Bahati gjenbruksloft åpnet
Et bilde som inneholder utendørs, person, himmel, gå på ski Automatisk generert beskrivelse
Front Nyhet Sport

Bahati gjenbruksloft åpnet

Lørdag åpnet Home of Bahati gjenbruksloft i 2. etasje på Omlidbutikken. Bruktbutikken skal til daglig være selvbetjent og er åpen når butikken er åpen. Betaling skjer via Vipps og Nina Ousdal satser på at folk er ærlige.
  • Publikum har vært helt utrolige givere. Vi har klart å fylle hele denne etasjen med klær, sko, skøyter, barnetøy og porselen for å nevne noe, sier Nina Ousdal, som har tatt initiativet til denne organisasjonen. De to andre i styret er May-Britt Ousdal og Renate Ollestad.

Home of Bahati er en humanitær organisasjon som ble stiftet i 2012. Organisasjonen driver Bahati House, et familiehjem i Tanga i Tanzania, som ble åpnet for ni år siden.

  • Bahati House driftes hovedsakelig med midler gitt av sponsorer samt det vi får inn gjennom ulike arrangementer, som loppemarked og lotteri. Det er mye vaffelrøre og strikkeplagg, som votter og sokker, som har gitt gode inntekter. Anna og Tordis Tjørhom har levert mye hjemmestrikket. De har også inntekter fra innsamling av flasker. All inntekt går direkte til driften av familiehjemmet, sier May-Britt Ousdal.

Foto: Mona Ousdal og Nina Ousdal serverte risengrøt og kaffe under lørdagens åpning av bruktbutikken.

Et bilde som inneholder innendørs, vegg, person, matlaging

Automatisk generert beskrivelse

Massevis av porselen til salgs. Fra venstre Anette Grønning, May-Britt Ousdal og Nina Ousdal.

Styreleder Nina Ousdal jobbet i 2010-2011 som frivillig ved et senter i Tanga, Tanzania. Senteret jobber med utviklingshjelp og har i flere år sponset to familiehjem i Tanga.

Nina jobbet i forskjellige landsbyer i Tanga regionen og så det store behovet for flere slike hjem og startet arbeidet med å samle midler til et nytt hus. Med hjelp fra 28 sponsorer åpnet Bahati House i

Annonse

november 2011.

Et familiehjem er et hjem for foreldreløse barn og barn som har blitt forlatt av foreldre som ikke kunne ta seg av dem. Familiehjemmet skal ikke føles som et barnehjem, men som et ekte hjem. Barna får

mat, rent vann, medisiner, klær og skolegang. I tillegg får de oppmerksomhet, omsorg og kjærlighet.

Nina Ousdal serverte grøt og kaffe under åpningen.

Mama Bahati, som familiehjemmet er oppkalt etter, er mor i huset. Hun har ansvar for barna og den daglige driften av huset sammen med en annen dame som hjelper med vasking og matlaging.

Home of Bahati har som mål å gi barna som bor i familiehjemmet Bahati House en trygg og god oppvekst, skolegang og muligheten til å skape en god fremtid for seg selv.

19 barn og unge er ved hjemmet i dag. Den eldste er elev ved universitetet og satser på å bli utdannet lege.

  • Innsamling av flasker og gjenbruk av porselen, klær og sportsutstyr, for å nevne noe, har også et miljøaspekt ved seg som også betyr mye i denne sammenhengen, sier May-Britt Ousdal.

Et bilde som inneholder tekst, innendørs, vegg, åpen

Automatisk generert beskrivelse

Der er samlet inn mye varer på gjenbruksloftet i Omlid.