Home>Front>Berli tas i bruk til jul
Et bilde som inneholder utendørs, bakke, snø Automatisk generert beskrivelse
Front Kommunen Nyhet

Berli tas i bruk til jul

Berli tømmestasjon vil bli tatt i bruk til jul. Onsdag skal lys og videokamera monteres før de nedgravde tømmestasjonene åpnes for husholdningsavfall for fritidsboligenheter. Disse åtte tømmeenhetene skal erstatte containerne ved GP-svingen.

Tømmestasjonen i Soleidalen (bak Fjellstuå) er litt forsinket. Der skal det fylles på mer masse rundt containerne før den stasjonen tas i bruk. Når den er ferdig, vil IRS Miljø IKS ha fire topp moderne tømmestasjoner for husholdningsavfall for fritidsboligenhetene i Sinnes-området. To nedgravde anlegg er på plass ved Svartevatn (brannstasjonen) og Tjørhomfjellet, ved innkjørselen.

  • Vi tar sikte på å få etablert ny tømmestasjon ved Berli (like før innkjørsel til Hønedalen) før jul. Den andre i Soleidalen (mellom Fjellstua og Røde Kors-stasjonen) er ikke langt unna før åpning, opplyser Roald Larsen, renovasjonsleder ved IRS Miljø IKS.
  • Det betyr økt kapasitet. I tillegg bygges det for senere krav til sortering når Miljøverndepartementet kommer med det kravet.

All ulovlig avfallshåndtering med kasting av hvite- og brune varer samt malingsspann utenfor bosscontainerne, har trigget renovasjonsselskapet til å ta en alvorlig opprydding av tømmestasjonene.

  • I tillegg blir det nedgravd enhet for glass- og metallgjenvinning. Dette har tidligere blitt kastet i noen ustabile 660-liters beholdere med altfor liten kapasitet, sier Larsen, og legger til at det blir overvåking på alle disse fire nye stedene.

Disse fire nye stasjonene skal ha god kapasitet til å ta imot husholdningsavfall fra alle fritidsboliger i denne delen av kommunen.

I tillegg ser en på muligheter for å gjøre tiltak på Tverråna (fylkesvei 42), Gravatn, Fidjeland og Ådneram. Dette vil en komme tilbake til på et senere tidspunkt.

Foto: De nedgravde tømmestasjonene på Berli er på plass. Onsdag skal lys og videokamera monteres før anlegget åpnes.

Annonse

Et bilde som inneholder snø, utendørs, fjell

Automatisk generert beskrivelse

Seks tømmestasjoner er på plass i Soleidalen, men her mangler en del masse før anlegget kan tas i bruk.