Home>Næringsliv>Brekkebu blir leiligheter og kiosk
Næringsliv Nyhet

Brekkebu blir leiligheter og kiosk

Utvalg for teknikk, landbruk og miljø (TLM) har enstemmig valgt å legge ut ny reguleringsplan til offentlig ettersyn. Det gjelder området der Brekkebu på Sinnes stod før det brant. Kommunestyret skal behandle saken neste torsdag.

Karttjenester AS har på vegne av Sirdal Eiendom AS fremmet reguleringsplanen. Grunneier er Tordis Brekke. Arbeidet har pågått i to år. Formålet med planen er utbygging av leiligheter for kombinert bruk til bolig/fritidsbolig, samt næringsdel med kiosk/bevertning. Planforslaget inneholder areal for uteopphold og lek samt atkomst og parkering.

Til sammen vil planområdet inneholde inntil 10 nye enheter for bolig og fritidsbolig. I tillegg til næringsdel med kiosk/bevertning. Planområdet utgjør 6,3 dekar.

Fylkeskommunen har kommet med en merknad om at det skal være stående kledning av tre. Tak skal ha helstøpt/sveist papp, tre eller shingel.

Dette foto viser Eiendommen som skal utbygges med ti leiligheter og kiosk/bevertning.