Home>Front>Dårlig innbetaling av løypebidrag
Et bilde som inneholder snø, utendørs, tre, gå på ski Automatisk generert beskrivelse
Front Nyhet Turløyper

Dårlig innbetaling av løypebidrag

Foreløpig har vi bare registrert innbetaling fra 569 hytteeiere eller 370.000 kroner. Vi har budsjettert med et løypebidrag på 1.450.000 kroner, sier Julie Olsen, daglig leder i Sirdalsløyper.

Tregheten med innbetalinger av frivillig løypebidrag er stor. 3.500 fritidsboligenheter ligger innenfor det området som Sirdalsløyper holder 120 kilometer løypenett. Sommer som vinter. Det er 50 velforeninger fra Fidjeland til Ousdal som dekker dette området.

I fjor kom det inn 1.166.575 kroner, mot et budsjett på 1.4 millioner kroner.

Flere ønsker utvidet løypenett, men først må driftsinntektene dekke drift og vedlikehold av dagens løypenett på 120 kilometer.

  • Først må alle gratispassasjerer betale sitt bidrag med 650 kroner pr hytte. Hvis ikke betalingsviljen blir bedre vil det gå ut over tjenesten. Da må en heller kutte i løypekjøring enn å utvide, sier Julie Olsen.

Avtroppende styreleder Gunnar Eiterjord skrev i årsmeldingen:

  • Et godt løypenett er utvilsomt viktig. Både for kommunen, innbyggere, hytteeiere og næringslivet med reiselivet i spissen. Takk til alle dere som bidrar økonomisk slik at vi kan gjøre den jobben vi gjør.
  • Men det er fremdeles en utfordring å få flere til å bidra. Det er fremdeles for mange som bruker løypenettet, men som ikke betaler den forholdsvis beskjedne årlige løypeavgiften. Så oppfordringen er herved gitt. Bli med på dugnaden dere og. Da får vi mye mer til.

Det preparerte løypenettet kan nå brukes hele året. I sommer har det vært økt bruk av løypene til sykling og gåing. I budsjettet for kommende vintersesong bidrar Sirdal kommune med 755.000 kroner, mens det er budsjettert med 1.450.000 kroner i frivillig løypebidrag. Høye tall, men skal tjenesten opprettholdes, må hytteeierne vise interesse og betale.

Annonse

Det ble oppfordret til at velforeningene er mer aktive for å påskynde betaling av løypebidraget. Enten velforeningen betaler kollektivt for alle, eller at de purrer på medlemmene om betaling.

Nye hytter som føres opp i dag har pålagt betaling av løypebidraget og det skal tinglyses.

  • Vi håper hytteeierne blir flinkere til å bidra med innbetaling, slik at vi unngår å kutte i løypenettet. Det vil være kjipt, sier Julie Olsen.

Foto: Julie Olsen ønsker flere som bidrar med løypebidrag.

Et bilde som inneholder himmel, snø, utendørs, gå på ski

Automatisk generert beskrivelse

Alle ønsker denne løypekvaliteten, men da må alle bidra med innbetaling av 650 kroner pr hytte.