Home>Nyhet>Del 1 av gang og sykkelveien ferdig
Et bilde som inneholder tre, utendørs, himmel, person Automatisk generert beskrivelse
Nyhet Samferdsel

Del 1 av gang og sykkelveien ferdig

Risa overleverte tirsdag del 1 av gang- og sykkelveien på Tonstad, fra Asvo-eiendommen gjennom industrifeltet. 480 meter tilsammen. Turveien langs fylkesvei 468 skal bygges videre sammen med nytt vann- og avløp (VA-anlegg) opp til Tjomlid.

På seremonien deltok Astrid Rydland, Geir Norum, Fred Jonny Wikøren og Steinar Jakobsen fra Agder fylkeskommune. Fra Risa var det Mads Hompland, Leif Tore Mellemstrand og Ole Johan Netland. Steinar Haugen var fra Sirdal kommune.

  • På de neste 600 meter opp til Tjomlid, blir det mye boring og sprengning. I tillegg skal det lages en grøft for VA-anlegget på to meters dybde slik at det skal være frostfritt, opplyser Geir Norum, prosjektkoordinator i Agder fylkeskommune.

Arbeidet med siste etappe skal være ferdig til juni.

Foto: Fra venstre Astrid Rydland, Steinar Jakobsen, Ole Johan Netland, Steinar Haugen, Leif Tore Mellemstrand, Fred Jonny Wikøren og Mads Hompland.

Et bilde som inneholder tekst, utendørs, bilvei, himmel

Automatisk generert beskrivelse

Den 480 meter lange strekningen er nå klar for bruk.