Home>Front>Dugnadsinnsats for turløypene
Macintosh HD:Users:Lsir:Dropbox:Skjermbilder:Skjermbilde 2019-03-04 16.42.54.png
Front Nyhet Turløyper

Dugnadsinnsats for turløypene

Macintosh HD:Users:Lsir:Dropbox:Skjermbilder:Skjermbilde 2019-03-04 16.46.38.png

Ansvarlig redaktør Leif Sirevåg

Betalingsvilligheten for å ha topp turløyper, sommer som vinter, er ikke mye å skryte av blant de som har fritidsboliger i Øvre Sirdal. Mesteparten, 3.500 hytter, tilhører Sirdalsløyper som preparerer løyper fra Fidjeland til Donsen. 120 kilometer løyper leveres vinterstid i topp løypekvalitet hver morgen.

Hvorfor skal det være så vanskelig å betale 650 kroner i løypebidrag ? Det utgjør 1,78 kroner pr dag pr hytte. Hvis det er en familie på fire, blir det 44 øre pr dag pr medlem.

Vi synes det er skammelig at noen sluntrer unna denne dugnaden. Sammenligner du denne innbetalingen med tjenester som ellers kjøpes, for eksempel å kjøre i alpinbakkene, er dette å regne for småpenger.

Gratispassasjerer er det ikke plass til. Hytteeierne må ta sitt ansvar. Sirdal er ikke det eneste stedet hvor det gjøres felles dugnad, hvor kommune, utbyggere og hytteeiere betaler for denne tjenesten sammen.

På Hovden klages det like mye over treghet med betalingen. Valdres, Beitostølen og Geilo, for å nevne noen steder, har samme ordning som Sirdal.

Annonse

Dette året har det blitt mer bruk av turløyper enn noen gang tidligere. I sommerhalvåret har det vært stor trafikk, med fotturister og syklister. Enkelte dager har det vært så stor trafikk, at det minner om Kirkegaten i Stavanger. Og det er kjempekjekt. Alle vil ha løyper (se bilde under) av dette slaget når de skal på ski.

Et bilde som inneholder utendørs, snø, vei, scene

Automatisk generert beskrivelse

Slike løyper ønsker alle å se hver morgen.

Løypekjørerne i Sirdal gjør en fantastisk jobb med sine tråkkemaskiner. De kjører seint og tidlig for å få de beste løypene. De kjører faktisk mer enn kontrakten tilsier. De er stolte av jobben sin. Forrige vinter startet de i november og hadde sin siste arbeidsøkt søndag 3. mai.

De kjører mer enn de 70 – 80 dagene som det står i kontrakten. Vanligvis avslutter de etter påske, for så å gå over til andre jobber. I år forlenget de sesongen med et par uker.

De ivrigste skiløperne vil gjerne utvide løypenettet, men det skjer ikke før dagens kostnader er dekket. Nå snakkes det mer om å kutte i løypenettet eller ikke å kjøre noen dager, for å få budsjettet til å gå i hop. Det er ikke ønskelig, men gjerne en nødvendighet for å klare de økonomiske forpliktelsene som venter. Sirdal kommune vil neppe gå inn med mer penger, så det er opp til hytteeierne om de vil ha denne flotte tjenesten.

Godt løypenett er viktig, for hytteeierne, innbyggerne, kommunen og næringslivet, med reiselivet i spissen. Slarves det med denne jobben, bygger man snart ned Sirdals renomme.

Takk til de som bidrar økonomisk. Men det er en stor utfordring å få flere til å bidra. Fremdeles er det mange som ikke betaler det beskjedne løypebidraget, men er ivrige brukere av løypenettet. Ta dere sammen og bli med på dugnaden.

Øvre Sirdal må fremstå som vinterstedet der preparerte langrennsløyper og alpinbakker frister nye turister til å komme. Kanskje velforeningene må ta mer ansvar og sørge for kollektiv innbetaling for hver velforening. Noen må være med å pushe, det nytter ikke bare med en ansatt i femti prosent stilling.