Home>Front>Hedret for elitemelk-leveranse
Et bilde som inneholder vegg, person, innendørs, poserer Automatisk generert beskrivelse
Front Næringsliv Nyhet

Hedret for elitemelk-leveranse

Martin og Marte Lindeland på Hompland er blitt hedret med Tines sølv-tine for å ha levert elitemelk i 15 år. Det betyr ingen anmerkinger på 5.475 dager. To andre gårdbrukere i Sirdal har oppnådd samme utmerkelse.

Det er strenge kriterier for å få denne utmerkelsen. Du må ikke ha noen anmerkninger i løpet av disse 15 årene. Ingen bakterier. Null toleranse av antibiotika.

  • Dette gir ikke rom for noe slarv. Her må det være topp renhold. Alltid, sier Martin Lindeland og viser til at det tas kvalitetsmålinger fire ganger pr måned.

Foto: Martin og Marte Lindeland fikk Tines sølv-tine for 15 års leveranse av elitemelk.

Et bilde som inneholder person, innendørs

Automatisk generert beskrivelse

Martin leverer 300.000 liter melk i året.

Martin overtok gårdsbruket til sine foreldre, Bjørg og Ola Lindeland, i 2004. Martin og Marte har 50 melkekyr. 30 på egen gård og 20 på nabogården som han leier for å få en stor kvote.

300.000 liter leveres til Tine i løpet av året. Om sommeren går kyrne fritt på utmarksbeite i tre måneder. Fra august til desember er det kalving og da må Martin ha fri i to måneder fra sin andre jobb, Lindeland Maskin.

Annonse

  • I denne perioden kommer det vanligvis omkring 40 kalver. Kvigekalvene beholdes, mens stutekalvene selges her i Sirdal, forteller Martin.
  • Melkeproduksjon blir en livsstil, der du aldri har fri. 24/7 blir et spesielt liv.

Martin er stadig på farten fordi han i tillegg til gårdsdriften driver Lindeland Maskin. Tre gravemaskiner og tre traktorer som han stadig er på farten med. Sommerstid er det jobber i Sirdal kommune, mens han om vinteren drar til Austevoll ved Bergen for å ta unna en del jobber der i tre måneders tid.

Svigerforeldrene bor på Austevoll og derfor har han fått fotfeste der for entreprenørjobber. Boligfelt skal gjøres ferdig der denne vinteren. I tillegg har han brøytejobber for kommunen, i Tonstad-området, Hompland og Lindåsen hyttefelt, for å nevne noen.

  • Hvor mange ansatte har du ?
  • Jeg har tre avløsere fra Romania. En på nabogården og far og sønn på hjemmebruket. I tillegg jobber de med maskiner i Lindeland Maskin. Uten deres gode hjelp, hadde aldri dette vært mulig, sier Martin som sliter med noe allergi, som de ikke finner ut av.

Et bilde som inneholder pattedyr

Automatisk generert beskrivelse

Melkekyrne er fortsatt på bås, Martin har ingen planer om endringer der.

Ekteparet har fått til gode rutiner i fjøset, med fôring, siloför og kraftfor, samt mye renhold. Rumenerne har etablert seg i kommunen og trives godt. De har ikke noen jordbruksutdannelse, men er selvlærte.

  • Martin fikk god opplæring på gården av sin far. Han var en meget dyktig gårdbruker. Han levde og åndet for dyrene, så det var et stort savn da han gikk bort, minnes Martin.

Martin og Marte klarer seg med eget silofôr på grunn av arealene de leier på nabogårdene.

Martin er alltid på travelt. Du treffer han stadig i førersetet i gravemaskinene eller en traktor. Innimellom er han innom i fjøset og tar sine økter der.

Kombinasjonen, gårdsdrift og Lindeland Maskin, er blitt en livsstil for Martin. Han har travle perioder, men liker det veldig godt. I år har han jobbet mye for Hauge Maskin i Ådneram, men ellers tar han oppdrag hvor som helst i kommunen.

Sølv-tina er sentralt plassert i stuen, men det er historie nå. Nye oppdrag venter, både for maskinparken og melkekyrne. Hver ku er på bås og noen nye planer om å bygge ny driftsbygning er ikke aktuelt.

Et bilde som inneholder gjerde, høy, sauer, pattedyr

Automatisk generert beskrivelse

Avløser Daniel Viorel Zah har alltid silofôr liggende klar til melkekyrne.