Home>Front>Inntekts- og formuestoppene
Et bilde som inneholder utendørs, person, bygning, mann Automatisk generert beskrivelse
Front Næringsliv Nyhet

Inntekts- og formuestoppene

Tor Sigve Vik, Sinnes troner på toppen av inntekt og formue i 2019, med henholdsvis 8,7 millioner kroner og 30.898.726 kroner.

Halvparten av de 20 vi har listet opp fra fjoråret har hytteutbygging som sin viktigste inntektskilde.

Ellers er det grunn til å merke seg at de kommunale legene tjener godt i Sirdal. Siril Hermansen hadde 2.562.974 kroner i inntekt, Alf Petter Hunn 2.011.203 kroner og Hilde Veiva Tonstad Brogaard 1.437.728 kroner.

Ifølge avisen Agder hadde ordfører Jonny Liland 936.314 kroner i inntekt og 291.390 kroner i formue. Han betalte 366.009 kroner i skatt til felleskassen. Rådmann Inge Hedenstad Stangeland hadde 890.062 kroner i inntekt og betalte 354.410 kroner i skatt.

Foto: Tor Sigve Vik topper inntekt og formue i 2019.

Inntektstoppen i Sirdal
Navn Født Inntekt Skatt Formue
Tor Sigve Vik 1970 8 712 551 2 426 712 30 898 726
Tore Inge Tjørhom 1972 5 768 510 1 424 930 8 000 997
Siri Klara Ådneram 1956 4 847 003 1 541 207 7 048 653
Torfinn Arne Nesset 1951 4 580 150 1 207 434 25 648 320
Karl Einar Kvelvane 1968 2 996 280 953 080 10 882 259
John Haugen 1959 2 725 943 785 020 15 887 948
Siril Hermansen 1978 2 562 974 1 138 385 0
Alf Petter Hunn 1955 2 011 203 895 817 5 633 280
Knut Bertin Sinnes 1941 1 944 091 571 154 8 304 614
Reidar Birkeland 1959 1 923 773 677 542 5 245 059
Geir Magne Hadland 1962 1 867 932 509 568 11 188 406
Torbjørn ChaSoo Vølstad 1960 1 845 968 830 386 0
Gunhild Ousdal 1951 1 754 017 618 342 6 129 202
Ånen Ådneram 1956 1 690 231 433 628 10 739 489
Endre Ræd Haukelid 1975 1 612 127 680 066 2 779 128
Eivind Hognestad 1989 1 539 500 668 845 0
Petter Christiansen Rokstad 1963 1 505 932 681 620 5 337 793
Geir Helge Tjørhom 1955 1 472 523 673 517 21 487 715
Brynjar Mikal Bø 1954 1 464 909 586 134 2 509 323
Helga Hadland 1963 1 448 161 324 830 2 511 915