Home>Front>Kranselag for Sinnes skule
Et bilde som inneholder utendørs, snø, himmel Automatisk generert beskrivelse
Front Kommunen

Kranselag for Sinnes skule

Onsdag var det kranselag for Sinnes skule, etter at taket er blitt tett. I status-rapporten for skolen blir det også nevnt at snøsikring for takras er montert. Det koster 330.000 kroner og belastes prosjektet.

Milepælene i prosjektet er som følger:

  •  Byggestart, byggetrinn 1- 24.08.2020
  •  Ferdigstillelse, byggetrinn 1- 09.07.2021
  •  Byggestart, byggetrinn 2- 02.08.2021
  •  Ferdigstillelse, byggetrinn 2- 30.12.2021

Nå kommer saken opp om heving av bygget i henhold til flomforskriftene. Først var denne kostnaden 970.000 kroner, men er nå redusert til 518.000 kroner. Formannskapet skal torsdag behandle denne saken i lukket sak.

Skolen har ønsket at nybygget skulle males med lys gråfarge. Dette har rådmannen vurdert og avslått. Det er fra tilbyder opplyst at «tåkedis vil ikke slå igjennom, men vil være med på å dempe/blande seg litt om en bare fører på 1 strøk. Det er et toppstrøk som er medregnet i kontrakt». Rådmannen har vurderer det slik at vi bør ha 2 strøk, og at det ikke er penger til dette. Rød er med i opprinnelig tilbud. Det vil videre se svært unaturlig ut om det er forskjell på ny og gammel del av skolen på fargen. Andre bygg i kommunen er vesentlig dårligere stilt en Sinnes skule når det gjelder maling, og disse må prioriteres først.

Kostnadssammendraget er basert på en kostnadsramme på 28.526.500 kroner, eks merverdiavgift.

Det er ikke avsatt kostnader til løst inventar eller finanskostnader.
Det er inkludert 630.000 kroner i Enova tilskudd.
Det er avsatt 800.000 kroner eks mva. til prisstigning, etter beregninger av Sirdal kommune.

Annonse

Prosjektet Sinnes skule er ennå underfinansiert. Dette er det i mer detalj gjort rede for i tidligere saker. Ekstern byggeleder har anbefalt at det burde vært satt av 3 millioner (10%). Prosessen med å se på sparetiltak vil fortsette igjennom hele byggeprosessen. Samtidig vil rådmannen påpeke at ekstrakostnader er vanlig i ombygging og rehabiliteringsprosjekter.

Et bilde som inneholder utendørs, bygning

Automatisk generert beskrivelse

Snøfangere er montert på takene på etablert skolebygg.