Home>Kommunen>25 ledige i Sirdal kommune
Kommunen Nyhet

25 ledige i Sirdal kommune

I Sirdal kommune er det 25 helt ledige og 10 delvis ledige, går det fram av januar-statistikken fra NAV Agder.

På fylkesplan er det 6.038 hel ledige og det utgjør 4 prosent av arbeidsstyrken. Antall helt ledige har økt med 1.188 helt ledige siden desember. Delvis ledige er redusert med 786.

Totalt er det nå 9.896 personer som er registrert som arbeidssøkere, 357 flere enn i desember.

Yrkesgruppen reiseliv og transport øker mest med 181 flere helt og delvis ledige siden desember. Dette er også yrkesgruppen med flest registrerte arbeidssøkere hos NAV i Agder. Foruten yrkesgruppen reiseliv og transport, øker bygg og anlegg med 67 flere helt og delvis ledige.

Det er normalt at ledigheten går opp i januar, men økningen fra desember blir forsterket av mange permitteringer innen overnatting og serveringsvirksomheter som følge av smittevernstiltakene.