Home>Front>Automatisk kompensasjon
Et bilde som inneholder gå på ski, himmel, utendørs, snø Automatisk generert beskrivelse
Front Nyhet Været

Automatisk kompensasjon

Opptil en meter snø og kraftig vind skapte utfordringer for strømnettet i øvre del av Sirdal i helgen. Agder Energi Netts kunder som opplevede at strømmen ble borte over 12 timer vil automatisk få utbetalt kompensasjon. Nye AMS-målere gir bedre oversikt strømbrudd, og reglene for kompensasjon er endret fra 2021.

− De nye AMS-målerne har bidratt til modernisering av strømnettet, og gitt nettselskapene bedre oversikt over blant annet strømbrudd. Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE) har på bakgrunn av dette vedtatt at regelverket for utbetaling av kompensasjon for langvarig strømbrudd endres, forteller Elin Huseth Johansen, avdelingsleder i Agder Energi Nett.

 Nye satser

Fra 2021 vil privatkunder få 500 kroner ved avbrudd på 12 timer, og deretter 40 kroner per time. Fritidsboliger får 125 kroner ved avbrudd på 12 timer, og deretter 10 kroner per time. Samlet årlig utbetaling kan ikke overstige forventet innbetalt nettleie for inneværende år. AEN har en frist på tre måneder å utbetale kompensasjonen.

Huseth Johansen opplyser at det er forskjell på utbetaling for privatkunder og fritidsboliger. Reglementet er utarbeidet av NVE og derfor må det lokale nettselskapet innordne seg deretter.

 Enklere for kundene

Annonse

− Med gammelt regelverk måtte kunden selv fremme krav om utbetaling mot sitt nettselskap for å kunne motta kompensasjon. Med det nye regelverket får kunden automatisk kompensasjonen utbetalt, uten at han må fremme krav om dette. Kompensasjonen kommer som fratrekk på nettleien på en av de påfølgende fakturaene. Det blir kort oppsummert enklere for kundene, sier Elin Huseth Johansen. Hun legger til at eventuelle tap eller skader forårsaket av uværet må rettes til kundens forsikringsselskap.

 Forebygger strømbrudd

Agder Energi Nett har de siste årene gjennomført flere store tiltak for å sikre linjenettet og forebygge mot strømbrudd. Det er blant annet ryddet risikotrær i ryddebeltet langs høyspentlinjene, nye fjernstyrte brytere er montert ute i strømnettet, og flere kilometer med nye kabler er lagt.

Et bilde som inneholder snø, utendørs, tre, natur

Automatisk generert beskrivelse

Uværet har herjet med skogen og snøen/isen var tung for linjene.