Home>Kommunen>Avfall på utsiden – ikke fullt
Et bilde som inneholder snø, utendørs, dekket, stabel Automatisk generert beskrivelse
Kommunen Nyhet

Avfall på utsiden – ikke fullt

Forrige helg opplevde vi at avfall ble satt på utsiden av konteinerne på Monen ved Berli, selv om vi ved tømming mandag formiddag erfarte at konteinerne ikke var fulle.  Det har flere årsaker, sier renovasjonsleder Bjørn André Aagedal ved IRS Miljø.

Aagedal har følgende oppfordring til alle hytteeiere:

  • Det er viktig å ikke kaste større gjenstander enn det som greit kan legges i innkast-trommelen.
  • Større sekker må ikke presses inn i trommelen.  Det er lagt opp til at avfallet legges i handleposer eller tilsvarende størrelse.
  • Pappesker som presses inn i nedkasttrommelen kan lett «kile» seg fast og hindre videre tømming.

Som selskap vil vi gjøre følgende tiltak:

  • Vi forsøker å få lokal assistanse fra kommunen eller andre i Øvre Sirdal som kan fordele avfallet og kontrollere at nedkastlukene fungerer.
  • På sikt vil vi ha nedkastluker på begge sider av konteinerne for å fordele avfallet bedre.
  • Vi vil teste nivåmålere som både registrer fyllingsgrad og om noe blokkerer nedkastet.
  • Etter gjennomgang av kameraopptakene må vi berømme abonnentene som sjekket alle konteinerne før avfall ble plassert på utsiden, sier renovasjonslederen.

IRS Miljø har nylig etablert en stasjon med nedgravde konteinere for hytterenovasjon på Monen ved Berli. Denne stasjonen erstatter konteinerne som i flere år har vært plassert ved GP-krysset.  Vi registrerer stor bruk.

Foto: Etter forrige helg var mye avfall satt på utsiden av kontainerne. Dette bilde ble tatt mandag morgen før tømmingen.