Home>Front>Bompenger fram til 2024
Et bilde som inneholder tre, utendørs Automatisk generert beskrivelse
Front Nyhet Samferdsel

Bompenger fram til 2024

Vi starter nå på et hasteoppdrag som skal utrede en strekningsanalyse for fylkesvei 45 fra Oltedal til Byrkjedalstunet, opplyser seksjonsleder Linda Longfjell i plan- og utbyggingsavdelingen i Rogaland Fylkeskommune, til Sirdalmedia.
 • Samferdselsutvalget i Rogaland Fylkeskommune har bedt om eventuelle strekninger som må utbedres eller sikres før Gjesdal-pakken går ut 15. april 2024.

Litt penger står igjen og disse skal eventuelt brukes på utbyggingsprosjekter. Den siste etappen før en kommer til Byrkjedalstunet (retning fra Gilja), blir nevnt av mange som en strekning som trenger utbedringer.

Ei prosjektgruppe, med Matthew Millington som prosjektleder, skal utarbeide en prioritert liste over hvilke oppdrag som bør gjennomføres i denne omgang. Samferdselsutvalget vil ta saken opp i april-møtet.

Et bilde som inneholder tekst, bilvei, bil, utendørs

Automatisk generert beskrivelse

Trafikkøkningen har vært stor det siste året.

Stortinget vedtok 8. juni 2003 etablering av bomstasjon ved Øvstabø, til utbedring av sju delprosjekter på fylkesvei 45 mellom Ålgård og Sirdal. Bompengeordningen ble i Stortinget 15. juni 2010 vedtatt til å videreføres i åtte år, fra 2016 – 2024, her inngår blant annet GP-krysset og gang- og sykkelvei til Tjørhomfjellet.

Ifølge årsrapporten for 2019, var det 18,3 millioner kroner i inntekter og 2,1 millioner kroner i kostnader ved Øvstabøbommen.

Annonse

Driftskostnadene pr passering i bompengeselskapet Ferde, utgjorde 1,22. Driftskostnadene i prosent av driftsinntektene utgjorde i 2019 8,5 prosent. Årsrapport og regnskap for 2020, vil ikke være ferdig før om noen måneder.

Nøkkeltall for 2019:

 • Driftsinntekter: 3.553.242.352 kroner
 • Driftskostnader: 303.148.828 kroner
 • Gjeld: 22.830.821.738 kroner
 • Antall passeringer: 249 millioner

Sirdals-ordfører Torjus Kvæven (sp) tok i 1999 telefonkontakt med Gjesdal-ordfører Karl Edvar Aksnes om de ikke burde gjøre noe sammen for å få en bedre fylkesvei 45 mellom Ålgård og Sirdal. Han mente at daværende veistandard var til hinder for næringslivet og turismen i indre Gjesdal og Sirdal. Aksnes tente på ideen og dermed begynte «snøballen» å rulle for bedre vei.

I 2020 var det sterk økning av biltrafikken gjennom Øvstabø-bommen. 434.577 biler passerte.

Trafikkutvikling

 • 2004: 300.900
 • 2005: 341.129
 • 2006: 352.325
 • 2007: 346.709
 • 2008: 347.499
 • 2009: 375.911
 • 2010: 355.161
 • 2011: 357.198
 • 2012: 368.376
 • 2013: 394.450
 • 2014: 387.312
 • 2015: 420.633
 • 2016: 434.982
 • 2017: 408.637
 • 2018: 431.773
 • 2019: 422.818
 • 2020: 434.577

Trafikk og inntekter i mai, juni og juli har vært høyere i 2020 enn i 2019. Nytt takst- og rabattsystem, inklusiv elbiltakst, ble innført 1. august 2019. Elbilandelen er fremdeles relativt lav, med 8,6 prosent i juli 2020. Prosjektet blir finansiert løpende av innkrevde midler og har ingen tilhørende gjeld. Bompengeperioden går fram til 15. april 2024.

Et bilde som inneholder utendørs, fjell, dag

Automatisk generert beskrivelse

GP-krysset ved Svartevatn er det siste store prosjektet i Gjesdal-pakken.