Home>Kommunen>Lokale og nasjonale innstramminger
Kommunen Nyhet

Lokale og nasjonale innstramminger

Regjeringen har kommet med nye innstramminger. I tillegg har Sirdal kommune innført lokale tiltak med stengt idrettshall, begrensninger i badeanleggene, trimrom stengt, fritidsklubben stengt, aktivitetssenter stenges og besøk på Sirdalsheimen reduseres.

Det er ikke forbud å reise på hytta. Anbefalingen er ikke å ha besøk. Husstanden kan fortsatt reise på hytta, så lenge man følger de lokale bestemmelsene i kommunen.

Lokale tiltak i Sirdal kommune

 • Idrettshallen er stengt etter skoletid.
 • Tonstadbadet er forbeholdt fastboende i Sirdal kommune, det samme gjelder Sinnes badet. (Antallsbegrensninger som er tidligere gitt for disse bassengene opprettholdes – 50 stk Tonstadbadet, 20 stk Sinnesbadet)
 • Trimrommet på Sirdalsheimen og kulturhuset stenges.
 • «private trimrom oppfordres til å begrense antall og at det skal holdes 2 meters avstand mellom brukere»
 • Fritidsklubben er stengt.
 • Sirdal musikk og kulturskole legger opp til digital undervisning for sine elever.
 • Besøk på Sirdalsheimen reduseres til å gjelde nærmeste pårørende og begrenses til 1-2 ulike personer i perioden.
 • Aktivitetssentre Sigrid Ståva på Tonstad og aktivitetssenter Tjørhom holdes midlertidig stengt. Kafetilbudet på Tjørhom utgår i samme periode.
 • Kafetilbudet på Sirdalsheimen reduseres til kun max 10 gjester. Det forutsetter påmelding senest kl. 12.00 dagen før til kjøkkenet på tlf. 915 58 117. Vi gjør oppmerksom på at det dessverre av smittevernhensyn kan bli nødvendig å avvise personer som ikke er påmeldt.

Regler for hele landet – påbud

Private sammenkomster og arrangement

 • Maksimalt fem personer på private sammenkomster utenfor eget hjem.
 • Maksimalt ti personer på innendørs idrettsarrangement, kulturarrangement, seminarer, livssynssamlinger, seremonier mv., likevel 200 personer hvor alle i publikum sitter i fastmonterte seter.
 • I begravelser kan det være opp mot 50 personer, selv om setene ikke er fastmontert.
 • De fleste av disse arrangementene vil uansett ikke være i tråd med nasjonale anbefalinger og bør derfor utsettes eller avlyses.

Uteliv og serveringssteder

Annonse

 • Det innføres nasjonalt forbud mot skjenking av alkohol på serveringssteder og arrangementer.

Kirkevandring

 • De særlige reglene for kirkevandringer oppheves straks

Anbefalinger for alle i hele landet

Sosial kontakt

 • Unngå å ha gjester i hjemmet. Vent 14 dager med private besøk. Unntak for nødvendige hjemmetjenester og besøk hos personer som er i livets siste fase. Aleneboende kan ha besøk eller gå på besøk med en til to faste venner eller til en fast husstand. Barn i barnehager og barneskoler kan ha besøk fra egen kohort.
 • Alle organiserte fritidsaktiviteter, idrettsaktiviteter, kulturarrangementer og livssynssamlinger innendørs, anbefales utsatt til etter 18. januar. Dette gjelder også alle aktiviteter innendørs som samler barn og unge på tvers av klasser/ kohorter.

Reiser

 • Unngå alle unødvendige reiser i inn- og utland. Hytteopphold med personer fra samme husstand frarådes fortsatt ikke, innenfor de lokale og nasjonale rådene og reglene som gjelder.

Skoler og utdanning

 • All undervisning og alle planlagte arrangementer ved universiteter, høgskoler og fagskoler blir digitale frem til 18. januar.
 • Alle landets videregående skoler og ungdomsskoler går over til rødt nivå.
 • Det gis ikke nasjonale føringer for nedstengning av folkehøgskolene eller bibelskolene. Folkehøgskolene følger anbefalinger og retningslinjer fra lokale helsemyndigheter.

Arbeidsplasser

 • Hjemmekontor for alle som har mulighet til dette.

Butikker

 • Alle kjøpesentre og butikker bør innføre antallsbegrensninger slik at det er mulig å holde avstand samt ha adgangskontroll. Regjeringen vil i løpet av de nærmeste dagene vurdere om det skal forskriftsfestes antallbegrensninger og adgangskontroll.

Idrett

 • Utendørs aktiviteter kan gjennomføres dersom det er mulig å holde god avstand.
 • Toppidretten og kulturutøvere som har et særskilt unntak med egen regulering, omfattes ikke.