Home>Nyhet>Sirdalskontrakten splittes til 16
Et bilde som inneholder utendørs, snø, tre, himmel Automatisk generert beskrivelse
Nyhet Samferdsel

Sirdalskontrakten splittes til 16

Agder fylkeskommune har lyst ut 16 kontrakter for å erstatte dagens Sirdalskontrakt som Risa innehar.I tillegg kommer det et anbud til, skriver Veier24.
  • Vi akter å prøve ut en byggherrestyrt modell med driftskontraktene i Sirdal, forteller prosjektkoordinator Brede Høygilt i Agder fylkeskommune.

Nysatsingen grunner seg i regionplanen for Agder fylkeskommune, som blant annet har som mål å ta hele fylket i bruk, og derfor bruke flere små og lokale entreprenører.

  • Prisutvikling har vært svært høy de siste årene, spesielt for vinterdrift. Vi tror at hvis vi tar risikoen og styrer kontraktene selv, så får vi mer igjen for pengene, sier Høygilt til Veier24.

Foto: Illustrasjonsfoto Bjørn Lund.

Et bilde som inneholder vegg, mann, person, innendørs

Automatisk generert beskrivelse

Brede Høygilt i Agder Fylkeskommune

  • Et spennende prosjekt for oss. Det vil kreve mer av oss som organisasjon, siden det innebærer en helt annen deltagelse. Men de som jobber hos oss ser lyst på det, sier han.
  • I Sirdal er det et stort sett lavtrafikkert veinett, ÅDT (årsdøgntrafikk) er på rundt 2000 på det meste, og veiene skal være enkle å drifte og vedlikeholde. Vi har samarbeidet med Lastebileierforbundet og MEF, og de er svært positive til løsningen, sier han.

Opplegget blir mer eller mindre som det er i Setesdalen. Byggherren bestiller alt arbeid, og er den som kaller ut og kaller inn operatørene, og som følger dem opp.

  • Vi tar mye av den risikoen som en stor entreprenør ellers har i de store kontraktene. De små, lokale entreprenørene stiller med maskin og utstyr og er tilgjengelige, sier Høygilt.

Inntil åtte års varighet

Kontraktene er lagt opp med fem års varighet, pluss to års gjensidig opsjon og enda et år med ensidig opsjon.

Annonse

Det er snakk om totalt 16 kontrakter, og i tillegg kommer det en kontrakt for å holde strømasser med lager og opplastingsmaskin på fire lokasjoner. Etter hvert kommer også en asfaltkontrakt og en kontrakt for fjellrensk og tunnelvask.

Et bilde som inneholder kart

Automatisk generert beskrivelse

Kartet viser veistrekningene for kontraktene.

Av de 16 driftskontraktene er det en hovedkontrakt for mannskap og maskiner, samt en kontrakt for å holde hjullastere og veihøvel, samt drive renhold, kantslått, vinterfresing og brøytestikk.

Resten er 14 roder som er rene vinterkontrakter. De har forholdsvis korte strekninger å brøyte. Totalt er det snakk om rundt 300 kilometer fylkesvei samt 6,5 kilometer gang- og sykkelvei. Fylkesveiene 42 og 45 er de største ferdselsårene i området.

Geografisk omfatter kontraktene den Vegvesen-kontrakten som Risa har hånd om fram til sommeren.

– En forutsetning for å gjennomføre opplegget er at vi får inn tilbud på samtlige kontrakter, sier Høygilt.

Og maskinkravene til lastebiler og traktorer er minimum Euro 6 eller Steg IV.

«Sirdalskontrakten» til Risa har en verdi på 79 millioner kroner, den utgår 31.august. Kontrakten har ikke vært så inntektsbringende for Risa, sies det internt i selskapet.