Home>Front>Skolebuss mistet to hjul
Et bilde som inneholder person, innendørs Automatisk generert beskrivelse
Front Nyhet Samferdsel

Skolebuss mistet to hjul

Jeg ble veldig redd og forvirret da det plutselig ble et veldig rykk og risting i bussen på vei til skolen mandag morgen, forteller Serine Kvalvågnes fra Kvæven.

Så stoppet minibussen til Tonstad taxi. Da hadde begge tvillinghjulene bak på venstre side falt av. Uhellet skjedde på Lindeland i 50 km/t sone. Først falt det ene hjulet av og da begynte ristingen. Så falt det andre av og Leif Magnor Lunde så hjulet komme trillende på venstre side og stoppet foran bussen.

  • Vi fikk ingen beskjed. Sjåføren var mest opptatt av å ringe selskapet og skaffe bil til passasjerene, sier Serine og Leif.

På fylkesveien var det såpeglatt mandag morgen. Elevene fikk skyss videre med Selma Kvæven (mor til Serine) og Linda Grubben, som kjørte elevene til skolen.

Denne morgenen var bussen forsinket med cirka ti minutter. Vanligvis starter den i Ådneram klokka 0700 og Serine blir hentet på Kvæven ved 07.07-tiden. Elevene forteller at det går forholdsvis fort og at de, ikke alltid, føler seg trygge. Serine synes det er noe skummelt.

Da formannskapet vedtok å flytte ungdomstrinnet fra Sinnes til Tonstad under utbyggingen og påbyggingen av Sinnes skule, var det mot skoleadministrasjonens anbefaling. Rektor, lærere, foreldre og elever gikk også mot forslaget. Årsak: Lang daglig transport, samt fare med å kjøre hver dag vintersdag på glattå, som den siste tiden nå.

  • Barns sikkerhet må komme først. Jeg er glad for at dette skjedde på denne delen av veien, sier Selma Kvæven, som varslet helsesøster om hendelsen.

Helsesøster hadde senere samtale med elevene. Første de seks i 8. klasse og så de tre i 10. klasse. Alle elevene var ikke på skolen denne dagen.

Annonse

Selma Kvæven er ikke fornøyd med kommunikasjonen fra skolen til foreldrene. Først fredag kom det melding, etter flere purringer. Det er ikke godt nok ved en så alvorlig hendelse som dette.

Vi sendte følgende spørsmål til Tonstad Taxi:

  1. Hva var årsaken til at skolebussen mistet to tvillinghjul på venstre side ?
  2. Varslet Tonstad taxi Tonstad skule om hendelsen ?

Har ikke mottatt noe svar.

Rektor Elisabeth Åvesland bekrefter overfor Sirdalmedia at skolen ikke ble informert om hendelsen fra Tonstad Taxi, slik rutinene er. – De rutinene må skjerpes etter en slik dramatisk opplevelse, sier rektor.

Melding fra rektor Elisabeth Åvesland fredag:

Hending vedrørende skulebuss måndag:

Hei. Måndag denne veka var det ei hending på veg til skulen der bakhjul datt av bussen. Helsesykepleiar har hatt samtale med alle elevane på bussen. Grunnen til at dykk ikkje har fått denne melding før nå var at skulen ikkje blei informert tilstrekkelig om hendinga før i går torsdag. Dette er tatt tak i av rektor og einingsleiar med AKT for å skjerpe rutinane ihnt varsling ved alvorlige hendingar. Sjå vedlegg til denne meldinga med forklaring frå AKT

Foto Serine Kvalvågnes og Leif Magnor Lunde viser bilde av bussen etter stopp.

Et bilde som inneholder himmel, utendørs

Automatisk generert beskrivelse

Bussen stoppet på Lindeland på glattå, etter at hjulene på venstre side falt av.

Fagleder skoleskyss, Anne Siri Skomedal i Agder Kollektivtrafikk (AKT) skriver til skolen:

AKT vil her informere om hendelsen med kjøretøy og tiltak som iverksettes som følge av hendelsen ved skoleskyssen på Lindeland 25. januar.

Den 25.01.2021 kl 0745 løsnet muttere på kjøretøy med det resultat at minibussen mistet begge tvillinghjul bak på venstre side. Hendelsen skjedde på Lindeland i km sone. Sjåfør bremset ned og stanset, Det var 9 passasjerer i bussen. Sjåfør melder at passasjerer var noe oppskaket, men ingen skade. Sjåfør rekvirerte straks ny minibuss fra Tonstad Taxi, og ganske umiddelbart etter hendelsen stoppet det noen personbiler som tok med seg elever til skolen. Dette var foresatte til andre elever ved skolen. Øvrige passasjerer ble fraktet videre med rekvirert minibuss.

Morgenen etterpå informerte og forklarte sjåføren skoleelevene om hendelsen over høytaler i bussen, og gav barna beskjed om å ta kontakt om det er behov for å snakke om hendelsen.

Kjøretøyet har vært på full gjennomgang hos Sirdal Bilverksted. Der ble alle bolter og muttere skiftet, og nye felger ble påsatt. Det var ingen andre problemer med bussen. Hjulkapsler er også tatt av slik at det skal være lettere å sjekke hjulene før bussen tas i bruk.

Skolen ble etter hvert klar over hendelsen ved at elevene ankom skolen, og tok deretter kontakt med transportør.

Ved alle hendelser som omfatter skoleskyss, skal transportør varsle skolen og deretter AKT. Dette følger av egne varslingsrutiner som ligger i avtalen mellom AKT og operatør. AKT har mottatt avviksmelding på saken, og følger opp transportør.

Tiltak:

  • Transportør er påminnet om varslingsrutiner, og er gitt mobilnummer til rektor og assisterende rektor for evt. hendelser før skolen åpner.
  • Daglig kontroll av muttere og ukentlig etter trekking vintertid.
  • Gjennomgang av prosedyre for vedlikehold av kjøretøy. Endrer arbeidsbeskrivelse på etterkontroll og etter trekking av mutteren.
  • Transportør undersøker muligheten for å sette på mutterlås på denne type kjøretøy.
  • Vurdere om man må fremskynde avgang av skoleruten med 5 min.
  • Ved evt. senere hendelser med skolebussen skal elevene vente i bussen på alternativ transport rekvirert av transportør.