Home>Front>Stor pågang til leirskole
Et bilde som inneholder bygning, person, utendørs Automatisk generert beskrivelse
Front Nyhet Turløyper

Stor pågang til leirskole

Vi har stor pågang for utleie av Frikvarteret til leirskole. Vi har aldri hatt så mange bestillinger som denne vintersesongen, sier Ivar A. Nøttestad ved Frikvarteret og Speidernes beredskap.

Leirskolene er fra mandag til torsdag. Så brukes Frikvarteret i helgene til beredskap, speidergrupper og barne- og ungdomsaktiviteter. Frikvarteret har 36 sengeplasser noe som tilsvarer en skoleklasse om gangen.

Foto: Ivar A. Nøttestad er fornøyd med pågangen og utleie av Frikvarteret så langt.

Et bilde som inneholder utendørs, bakke, himmel, fjell

Automatisk generert beskrivelse

I Frikvarteret er det 36 sengeplasser og plass til en klasse. Så er det kommet landingsplass for helikopter foran hytta.

Når det er leirskole, så stiller Frikvarteret med 2,5 arbeidsplass. Husverten tar seg av all matlaging, sammen med alle rutiner innendørs. I tillegg er det to stillinger som tar seg av aktiviteter utendørs. Julie Olsen begynner der nå. Nøttestad sier at hvis det er noen som ønsker jobb og har interesse for dette faget, er det bare å ta kontakt.

  • For de som har utdannelse innen aktivitetsfag må dette være en drømmejobb, mener Nøttestad.

I tillegg er det noen elever og klasser som sliter med skolemiljøet, da har Frikvarteret fått støtte fra Barne- og Familiedepartement til å arrangere turer med en overnatting. Dette er gratis for de som får innvilget slike turer. Her er det gjerne mange elever med foreldre med lavere inntekter.

Annonse

  • Disse turene er det stor etterspørsel etter for å kunne få til et bedre samhold i klassen. 10-12 klasser har behov for en slik tur, sier Ivar Nøttestad.