Home>Front>Store prisforskjeller i Sirdalskontraktene
Et bilde som inneholder snø, utendørs, tre, himmel Automatisk generert beskrivelse
Front Nyhet

Store prisforskjeller i Sirdalskontraktene

Det var store prisforskjeller og stor interesse for å få kontraktene for brøyting, strøing og annet vedlikehold på fylkesveiene i Sirdal, da Agder fylkeskommune hadde lyst ut 9 kontrakter for å erstatte Sirdalskontrakten som Risa hadde alene.

Prisforskjellen på hovedkontrakten var laveste tilbud med 25.597.124 kroner, mot høyeste 41.671.540 kroner. En forskjell på hele 16.074.416 kroner eller 63 prosent.

  • Vi akter å prøve ut en byggherrestyrt modell med driftskontraktene i Sirdal, forteller prosjektkoordinator Brede Høygilt i Agder fylkeskommune.

Nysatsingen grunner seg i regionplanen for Agder fylkeskommune, som blant annet har som mål å ta hele fylket i bruk, og derfor bruke flere små og lokale entreprenører.

Den første driftskontrakten med mannskap og maskiner, skal ta seg av tradisjonelt vedlikehold, lett arbeid og ikke brøyting og strøing. Pluss alle andre oppgaver.

  • De øvrige åtte kontrakter er bare brøyting og strøing, sier Høygilt som er svært godt fornøyd med at det er kommet tilbud på alle kontrakter.

Nå skal prisene kontrollregnes før kontraktene skal skrives. Alle kontrakter er på fem år med to års opsjonsmuligheter.

Høygilt opplyser at det gjenstår åtte kontrakter som er utlyst og skal leveres inn i begynnelsen av februar. Dermed splittes den gamle Risa-kontrakten opp i 16 kontrakter totalt.

Annonse

Et bilde som inneholder vegg, person, mann, innendørs

Automatisk generert beskrivelse

Driftskontrakt veg 4203 Sirdal – Kontrakt 01 Mannskap og Maskiner 2021-2026

Et bilde som inneholder bord

Automatisk generert beskrivelse

Driftskontrakt veg 4203 Sirdal kontrakt 03 Vintervakt 2021-2026

Et bilde som inneholder bord

Automatisk generert beskrivelse

Driftskontrakt veg 4203 Sirdal kontrakt 04 Vintervakt 2021-2026

Et bilde som inneholder bord

Automatisk generert beskrivelse

Driftskontrakt veg 4203 Sirdal kontrakt 06 Vintervakt 2021-2026

Et bilde som inneholder bord

Automatisk generert beskrivelse

Driftskontrakt veg 4203 Sirdal kontrakt 07 Vintervakt 2021-2026

Et bilde som inneholder bord

Automatisk generert beskrivelse

Driftskontrakt veg 4203 Sirdal kontrakt 09 Vintervakt 2021-2026

Et bilde som inneholder bord

Automatisk generert beskrivelse

Driftskontrakt veg 4203 Sirdal kontrakt 11 Vintervakt 2021-2026

Et bilde som inneholder bord

Automatisk generert beskrivelse

Driftskontrakt veg 4203 Sirdal kontrakt 13 Vintervakt 2021-2026

Et bilde som inneholder bord

Automatisk generert beskrivelse

Driftskontrakt veg 4203 Sirdal Kontrakt 15 Vintervakt 2021-2026

Et bilde som inneholder bord

Automatisk generert beskrivelse