Home>Nyhet>Stort strømbrudd
Et bilde som inneholder gå på ski, himmel, utendørs, snø Automatisk generert beskrivelse
Nyhet Været

Stort strømbrudd

Grunnet store nedbørsmengder i form av våt, tung snø og ising på kraftledninger er det fortsatt er stort strømbrudd i øvre Sirdal som forventes vare gjennom helga. Agder Energi Nett legger fortløpende ut informasjon med kart over feil på www.aenett.no Nettselskapet har rettet mange høyspentfeil, men flere gjenstår, heter det i en pressemelding fra Sirdal kommune.

Mange kraftledninger henger nå lavt grunnet snø og is eller ligger skadet på bakken.

Det medfører stor fare å komme i kontakt med strømledningene !

Grunnet strømbruddet og brudd på fiberforbindelser virker ikke nett eller mobiltelefoni i øvre Sirdal. Nødnett for nødetater og beredskapsorganisasjoner virker.

Vannforsyningen i kommunale ledninger fungerer, men høytliggende boliger/hytter som er avhengig av pumpestasjoner kan ha problemer med vanntilførsel. Avløp går nå i overløp grunnet manglende strøm til pumpestasjoner på ledninger som går til Handeland renseanlegg.

Sirdal kommune ber fritidsinnbyggere om å vurdere egen sikkerhet når de drar til hytta ettersom strømmen er borte, manglende telekommunikasjon, stor snøskerdfare og mulige problemer med vannforsyning.

Annonse

Sirdal kommune følger situasjonen tett og har i dag hatt møte i beredskapsledelsen. Det har i dag også vært et koordinerende møte om bortfall strøm og telekommunikasjon i regi Statsforvalteren (Fylkesmannen i Agder).

Slik situasjonen er nå legger Sirdal kommune opp til drift i Øvre Sirdal barnehage og på Sinnes skule som normalt mandag 25. januar.

Foto: Otto Tonstad kobler om ledninger midlertidig.

Et bilde som inneholder tre, utendørs, snø, skog

Automatisk generert beskrivelse

Denne masta knakk ved Haugen på Sinnes.