Home>Nyhet>Strømbruddet skal evalueres
Et bilde som inneholder snø, utendørs, tre, skiheis Automatisk generert beskrivelse
Nyhet Været

Strømbruddet skal evalueres

Under formannskapsmøtet i Sirdal torsdag, var det enighet mellom rådmann Inge H. Stangeland og politikerne at det må utarbeides en grundig evalueringsrapport etter uværet forrige helg, der strømbrudd lammet bredbånd og mobilnett i Øvre Sirdal. Med nødnettet følger det noe usikkerhet.

Rådmannen orienterte formannskapet om at det nå jobbes med en evalueringsrapport for politisk behandling. Store deler av ledningsnettet og strømtilførsel til alle i Øvre Sirdal ble satt ut av spill på grunn av tungt snøfall, vind og ising. Det medførte mange strømbrudd. Hendelsen gjorde at vi fikk se hva som skjer når telefon og strøm forsvinner. Det påvirket næringslivet sammen med kommunens tilbud som vann/kloakk og skole. I tillegg slet en med kommunikasjonen.

  • Vi har møte med statsforvalteren (fylkesmannen) og andre aktører i dag for å få vite mer om hva de tenker om det som skjedde og de følgene dette fikk. Hendelsen ble en vekker for hvordan vi er rigget, sa rådmannen.

Ordfører Jonny Liland (ap) opplyste også om at kommunen er invitert til en samtale med direktøren for Agder Energi Nett. Liland syntes det tok oppsiktsvekkende lang tid å få strømmen tilbake. Han vil gjerne høre hva AEN har å si til dette.

Liland er også glad for tilbakemeldingene om at det gikk bra med befolkningen, takket være lokale ressurser og tjenester. Ordføreren mener at det gikk bedre enn fryktet, men det viser hvor ekstremt sårbare en er med leveringssikkerhet.

Thor Jørgen Tjørhom (sp) var enig i at det blir laget en evaluering av hendelsen. Han ville også ha svar fra Agder Energi Nett om hva de gjør for å forbedre forsyningen til Haugen som var to døgn uten strøm. Han var også usikker om nødnettet var nede. Tjørhom syntes det var viktig å drøfte en manuell backup for de med trygghetsalarm. Det er viktig at de får en trygghet med grannekontakter eller lignende. Ifølge Tjørhom er det eksempler på at ting ikke var veldig greit.

  • Under beredskapsledelsens møte fredag fikk jeg bekreftet at alle brukere av trygghetsalarmer og omsorgsbehov var kontaktet fysisk av folk fra pleie og omsorg. Jeg ga også klarsignal til å øke frekvensen for besøk til alle som hadde behov for dette, sa Liland.

Øvre Sirdal har gode forbindelser til det regionale 22-kilovolt-nettet, opplyste Rolf M. Hompland (krf).

Annonse

Han sa at det er god tilknytning fra sør via Tjørhom, fra øst via Kvinen og fra nord via Duge/Sirekrok. Det ble matet fra sør og nord. I midten burde det vært matet inn strøm fra Kvinen, da hadde feilen blitt låst mer inne.

Hompland er redd for at enkelte på AENs nettsentral er for dårlig kjent med lokale navn og muligheter. Det mangler også på styringen for å dirigere om strømtilførsel i det midtre området. Her er det unik tilgang på snøscootere og med meget god lokalkunnskap. De burde vært koblet inn tidligere. Til slutt endte det med at AEN måtte få hjelp av de lokale til å brøyte seg inn til Kvinen kraftstasjon.