Home>Kommunen>Håper på åpning neste uke
Macintosh HD:Users:Lsir:Leif Sirevåg Dropbox:Leif Sirevåg:/Users/Lsir/Leif Sirevåg Dropbox/Leif Sirevåg/BSM 2019/2019-08-01 12.00.26.jpgBSM 2019:2019-04-15 15.35.32.jpg
Kommunen Nyhet

Håper på åpning neste uke

Eivind Klemetsen, innehaver av Sinnes Fjellstue, skal ha møte med kommuneoverlege Paul Otto Vindelev, i Sirdal kommune, mandag klokka 1000. Da skal han legge fram plan og tiltak for restauranten. Kommuneoverlegen stengte for to uker siden lokalene til og med 28. februar.

Hastevedtaket ble gjort siden Klemetsen ikke fulgte smittevernreglene. Han hadde fått muntlig advarsel to uker før vedtaket ble iverksatt.

Klemetsen sier til Sirdalmedia at han og de ansatte vil gjennomføre en rekke tiltak som de skal drøfte med kommuneoverlegen. Antall besøkende vil bli kraftig redusert. Klemetsen beklager at han ikke har fulgt smitteverntiltakene til punkt og prikke.

Klemetsen forstår kommunen som er redd for koronasmitte med alle de besøkende som kommer her på vinterferie i neste uke.

  • Jeg håper tiltakene vi har laget er tilstrekkelig for kommuneoverlegen til at vi kan åpne lokalene neste uke, sier Klemetsen.