Home>Nyhet>Mye overvann – vanskelig fremkommelighet
Et bilde som inneholder himmel, utendørs, snø, fjell Automatisk generert beskrivelse
Nyhet Turløyper

Mye overvann – vanskelig fremkommelighet

Mildværet og nedbøren den siste tiden har medført mye overvann på både regulerte og ikke regulerte vann. Det medfører vanskelig fremkommelighet.

Løypene er merket over Valevatn. En løype sør (ned fra Gravassryggen) og en i nord (fortsetter inn fra Ålsheia).

Det advares også om å krysse bekker, da disse kan være svært utrygge. Ellers bør en ta hensyn til advarselsskilt og tausperringer.

Foto: Jon Ovedal sjekker istykkelsen.

Advarsler

Et bilde som inneholder tekst

Automatisk generert beskrivelse

Isforhold
Referansevann Høyde Dato Kommentar
Sinnesvatn 554 m 06.01.2021 Istykkelse 18 cm.
Magasin/Magasindel  Høyde Dato Kommentar
Svartevatn 900 m 23.02.2021 To lag is, hvert på 10 cm, med 15 cm vann mellom.
Ånestøl/Kilen 660 m 24.02.2021 Ikke farbart.
Vatnedal 660 m 24.02.2021 Ikke farbart.
Deg 660 m 24.02.2021 Ikke farbart.
Valevatn 660 m 05.02.2021 Istykkelse 25 cm. Løypene over Valevatn er nå merket.
Gravatn 660 m 24.02.2021 Ikke farbart.
Hunnevatn/Tverråtjønn 650 m 10.02.2021 Istykkelse 35 cm.
Tjørhomvatn 500 m 24.02.2021 Ikke farbart.
Ousdalsvatn 500 m 24.02.2021 Ikke farbart.
Ertsvatn 599 m 07.01.2021 Istykkelse 17 cm.
Nedre Førevatn 520 m 07.01.2021 Istykkelse 13 cm.
Roskreppfjorden 930 m 01.02.2021 Istykkelse 20cm.
Øyarvatn 840 m 23.02.2021 Ikke farbart.
Onghellervatn 770 m 12.02.2021 0 – 60 cm: Flere islag, tykkeste 20 cm.
Kvifjorden/Nesjen-magasinet 715 m 12.02.2021 Istykkelse 25 cm.
Kvivatn 715 m 12.02.2021 To lag is, hvert på 20 cm, med ca. 10 cm vann mellom.
Homstølvatn 500 m 24.02.2021 Ikke farbart.
  • Vær alltid forsiktig når du krysser regulert vann.
  • Når vannstanden blir senket i vinterhalvåret, kommer det fram sund og holmer som gjør at isen blir svekket og usikker.
  • På grunn av nedtapping kan det også forekomme åpne råker.
  • Valevatn og Kvifjorden må bare krysses der det er merkede løyper.