Home>Front>Restaurantdrift på Kvæven
Macintosh HD:Users:Lsir:Dropbox:BSM 2019:2019-03-23 13.17.26.jpg
Front Kvæven Nyhet

Restaurantdrift på Kvæven

Nå vil det komme drift av restauranten på Kvæven igjen. Sirdal kommunestyre godkjente torsdag serverings- og skjenkebevilling til Mynkya AS, med 15 mot tre stemmer (2 krf og 1 sp). Mindretallet ville ha redusert åpningstid for skjenking av gruppe 3.

Det er fire kollegaer fra Kroatia og Italia, som jobber på Fjellstuå nå, som skal starte med ny virksomhet. Politiet venter på vandelsattester fra deres hjemland før de får åpne lokalene.

Mynkya AS skal drive Sirdal Safari kafe på kontrakt fra Sirdal Safari and Adventures AS. Det betyr framleie. Omsøkte skjenketid er for hele året, alle dager fra klokka 08:00 til 02:00. Åpningstider vil være fra klokka 10:00 til 23:00 mandag til fredag, og 10:00 til 24:00 lørdag og søndag. Ved spesielle arrangementer vil åpningstiden utvides inntil klokka 02:00.

Arkivfoto: Nå vil det bli daglig aktivitet på Kvæven igjen.

Macintosh HD:Users:Lsir:Leif Sirevåg Dropbox:Leif Sirevåg:Illustrasjoner:2018-11-22 14.01.14.jpg

Det forventes en del aktiviteter med ny restaurantdrift.

Det er søkt om skjenking både inne (150 kvm) og ute (60 kvm). Skjenkingen inne skal foregå i hovedlokalet hvor det skal plasseres sitteplasser for servering. Uteområdet vil være rett utenfor lokalet, rundt bygget. Det vil avgrenses med gjerde eller blomsterkasser, og det vil være et tydelig skille mellom utelokale og det som nå brukes som parkeringsplass.

Annonse

Kvæven er et populært turområde for småbarnsfamilier hvor det er ønskelig å skape mer aktivitet. Sirdal Safari Kafe vil være et familievennlig serveringssted hvor det vil være mulig å ta seg et glass øl eller vin til maten. Skjenkestyrer understreker at alkoholholdig drikke i gruppe 3 i hovedsak vil skjenkes om kveldene og ved spesielle arrangementer.

Restaurantlokalene på Kvæven ble opprustet med nytt kjøkken da Smak i Sirdal ble etablert. Nå er det et nytt kjøkken som vil bli tatt i bruk igjen etter at forrige eiere avviklet våren 2020.

Macintosh HD:Users:Lsir:Dropbox:BSM 2019:2019-03-23 13.13.04.jpg

Her var disken foran kjøkkenet i lokalene på Kvæven.