Home>Front>Tungt å drive korps under korona
Et bilde som inneholder person, musikk, bord, innendørs Automatisk generert beskrivelse
Front Kultur Nyhet

Tungt å drive korps under korona

Vinteren 2015 fikk jeg forespørsel fra Sirdal om jeg ville «redde» 17. mai og bli dirigent for korpset. Det svarte jeg positivt på og er siden blitt værende, sier Renate Osnes fra Moi.

Det hadde vært forsøk tidligere å starte med aspiranter gjennom Smok, men uten hell. Renate startet for alvor å ta inn nye aspiranter med tanke på å starte korps høsten 2016.

Foto: Ernst Kråkenes Josdal spiller kornett.

Et bilde som inneholder person, innendørs

Automatisk generert beskrivelse

Renate Osnes trives som dirigent.

Da Sirdal Musikkorps feiret 50 års jubileum høsten 2017, startet en med generasjonskorps, unge og eldre. Nå er det 9 fra barneskolen og 10 voksne medlemmer av korpset. Fra 2018 har det vært et generasjonskorps som har deltatt på nasjonaldagen, med marsjering og spilling.

  • Etter at koronabestemmelser ble innført, har det vært vanvittig tungt å drive korpset. Nå er det bare tillatt at de unge kan delta på øvelser, hver torsdag, mens de voksne ikke får delta. Rekruttering uteblir, så jeg skulle gjerne hatt flere ungdommer med, sier Renate Osnes, som selv startet som aspirant som 9-åring i Vigrestad skulekorps.

Dirigenten er lønnet av Sirdal kommune. Det første korps hun var fast dirigent for var Vigrestad Brassband (voksenkorps) fra 2004 til 2007. Siden har hun spilt og dirigert flere korps på Moi.

Annonse

Flere av de voksne i Sirdal spiller også i voksenkorps på Moi. Der er det tre korps i kommunen med voksen, skolekorps og NorDan korps.

Et bilde som inneholder person, musikk, messing, gulv

Automatisk generert beskrivelse

Renate Osnes spiller sammen med Alma Rusdal Omdal.

Ellers drives korpset som en frivillig organisasjon og må skaffe penger til veie selv. Nå har de gått til anskaffelse av nye uniformer. En kostnad til cirka 100.000 kroner. Dette finansieres med oppsparte midler, pluss sponsormidler. Rød farge som vanlig og de er lovet til 17. mai.

  • Jeg synes det er svært gildt å jobbe med barn. Kjekt å se at de får det til, det gir en ekstra giv. Og når vi får spille sammen hele korpset, er det ekstra gildt å dirigere, sier Renate Osnes.

Et bilde som inneholder person, musikk

Automatisk generert beskrivelse

Gabriel Rusdal Omdal spiller trommer.

Sirdal Musikkorps er et korps med brassbesetning og har utenom trommer, bare messingblåsere; kornett, flygelhorn, althorn, baryton, euphonium, trombone og tuba. Har du erfaring fra korps tidligere, er du hjertelig velkommen til å bli med. Korpset har stort behov for nye medlemmer, gammel som ung.

Et bilde som inneholder musikk, messing, person, konsertband

Automatisk generert beskrivelse

Søskenparet Grethe Marie og Ole Andre Ousdal spiller althorn, mens Sigbjørn Oksefjell Ribe spiller trommer.

Sirdal Musikkorps skal ha årsmøte førstkommende tirsdag 16. februar, i kinosalen. Styret består av;

  • Erling Ernst Josdal, leder
  • Torunn Josdal, kasserer
  • Tine Skeie Fintland, styremedlem
  • Ivar Skregelid, styremedlem
  • Eva Kråkenes, sekretær

De tre første på denne listen ønsker ikke gjenvalg, mens Skregelid og Kråkenes er valgt for to år.

Et bilde som inneholder person

Automatisk generert beskrivelse

Øvelse i kinosalen med Grethe Marie Ousdal, Ole Andre Ousdal, Celina Lohne og Alma Rusdal Omdal. Bak på trommer Sigbjørn Oksefjell Ribe og Gabriel Rusdal Omdal.